creator Satoh, Kenichi; Yanagihara, Hirokazu; Ohtaki, Megu;
journal title Communications in Statistics Simulation and Computation
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 2003-01
creator Yanagihara, Hirokazu; Ohtaki, Megu;
journal title Communications in Statistics Simulation and Computation
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 2003-01
creator Arcana, I Made; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 1
date of issued 2005-03
creator Zhumadilov, Zhaxybay; Hoshi, Masaharu; Takeichi, Nobuo; Abisheva, Gulniaz; Taooka, Yasuyuki; Bhattarcharjee, Deborshi; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2003-12
creator Tamura, Hiroki; Kawakami, Hideshi; Kanamoto, Takashi; Kato, Tomoko; Yokoyama, Tomoko; Sasaki, Ken; Izumi, Yuishin; Matsumoto, Masayasu; Mishima, Hiromu K.;
journal title Journal of the Neurological Sciences
volume Volume 246
issue Issue 1-2
date of issued 2006-07-15
creator Fujimoto, Nariaki; Akimoto, Yukimi; Suzuki, Tomoharu; Kitamura, Shigeyuki; Ohta, Shigeru;
journal title Journal of Endocrinology
volume Volume 190
issue Issue 3
date of issued 2006-09
creator Hoshi, Masaharu; Endou, Satoru; Okamoto, Tetsuji; Kawano, Noriyuki; Taooka, Yasuyuki; Tanaka, Kenichi; Takada, Jun; Yamamoto, Masayoshi; Kimura, Akiro; Ootaki, Megu; Katayama, Hiroaki;
creator Hoshi, Masaharu; Takada, Jun; Ishikawa, Masayori; Asou, Hiroya; Endou, Satoru; Yamamoto, Masayoshi; Yoshikawa, Isao; Takatuji, Toshihiro; Kimura, Akiro; Ootaki, Megu;
creator Shiraki, Katsuhisa; Une, Kazunobu; Yano, Raita; Otani, Satoko; Mimeoka, Akane; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2003-03
creator Zhunussova, Tamara; Matsuura, Masaaki; Hayakawa, Norihiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2003-03
creator Kashiwabara, Shoji; Kashimoto, Naoki; Sanoh, Seigo; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 3
date of issued 2003-09
creator Shiraki, Katsuhisa; Lu, Huimei; Ishimura, Yoshimasa; Kashiwabara, Shoji; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10
creator Nakamura, Kazuhiro; Kobayashi, Masao; Konishi, Nakao; Kawaguchi, Hiroshi; Miyagawa, Shin-ichiro; Sato, Takashi; Katoh, Osamu; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 17
date of issued 1972-12
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 45
date of issued 2000-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 44
date of issued 1999-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 41
date of issued 1996-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 40
date of issued 1995-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 39
date of issued 1994-12-31