creator Nakata, Yoshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 2
date of issued 1993-06
creator Kumazaki, Tsutomu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 2
date of issued 1993-06
creator Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Shakil, Abdus; Hirabayashi, Naoki; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Shakil, Fouzia A.; Kuramoto, Atsushi; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio; Kamada, Nanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Hirai, Toshihiro; Iwata, Takashi; Yamashita, Yoshinori; Mukaida, Hidenori; Saeki, Shuji; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 2
date of issued 1992-06
creator Kumazaki, Tsutomu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 4
date of issued 1992-12
creator Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Ito, Masaki; Hiraoka, Masataka; Kajiyama, Goro; Yamada, Hiroyasu; Fujita, Susumu; Kawamoto, Toshio; Kawamura, Hiroshi; Sasaki, Hiroshi; Okamoto, Sukeyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Takeichi, Nobuo; Dohi, Kiyohiko; Ito, Hisao; Hara, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Yokoro, Kenjiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Matsuura, Yoko; Satoh, Kenichi; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 35
date of issued 2013
creator Matsuura, Yoko; Satoh, Kenichi; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 36
date of issued 2015-03
creator Kuroi, Katsumasa; Sato, Yukio; Takayama, Takahiko; Baba, Nobutoshi; Yamaguchi, Yoshiyuki; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 2
date of issued 1990-06
creator Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Konemori, Gen; Horiuchi, Itaru; Kajiyama, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 3
date of issued 1990-09
creator Kim, Rungsa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 3
date of issued 1990-09
creator Mtasiwa, Deodatus M.; Imamura, Nobutaka; Inada, Tominari; Takimoto, Yasuo; Okada, Kosuke; Nanba, Koji; Asaoku, Hideki; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 4
date of issued 1990-12
creator Hayakawa, Norihiko; Ohtaki, Megu; Ueoka, Hiroshi; Matsuura, Masaaki; Munaka, Masaki; Kurihara, Minoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 2
date of issued 1989-06
creator Oda, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 2
date of issued 1989-06
creator Roy, Bidyut; Fujimoto, Nariaki; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
creator Hong, Jae Hoon;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Inoh, Akira; Kodama, Yuso; Yokoro, Kenjiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12