creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title Journal of toxicologic pathology
volume Volume 23
issue Issue 3
date of issued 2010
creator Watanabe, Hiromitsu; Kashimoto, Naoki; Kajimura, Junko; Ishikawa, Masayori; Kamiya, Kenji;
journal title Journal of Radiation Research
volume Volume 48
issue Issue 3
date of issued 2007
creator Kashiwabara, Shoji; Kashimoto, Naoki; Uesaka, Toshihiro; Wakabayashi, Keiji; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 2005
creator Kikuchi, Miho; Nagata, Hiroshi; Watanabe, Norihito; Watanabe, Hiromitsu; Tatemichi, Masayuki; Hibi, Toshifumi;
journal title BMC Gastroenterology
volume Volume 10
date of issued 2010-06-18
creator Sun, Jiying; Oma, Yukako; Harata, Masahiko; Kono, Kazuteru; Shima, Hiroki; Kinomura, Aiko; Ikura, Tsuyoshi; Suzuki, Hidekazu; Mizutani, Shuki; Kanaar, Roland; Tashiro, Satoshi;
journal title PLoS ONE
volume Volume 5
issue Issue 10
date of issued 2010-10-27
creator Ohtaki, Megu; Otani, Keiko; Hiyama, Keiko; Kamei, Naomi; Satoh, Kenichi; Hiyama, Eiso;
journal title BMC Bioinformatics
volume Volume 11
issue Issue 183
date of issued 2010-04-12
creator Kamada, Masaki; Maruyama, Hirofumi; Tanaka, Eiji; Morino, Hiroyuki; Wate, Reika; Ito, Hidefumi; Kusaka, Hirofumi; Kawano, Yuji; Miki, Tetsuro; Nodera, Hiroyuki; Izumi, Yuishin; Kaji, Ryuji; Kawakami, Hideshi;
journal title Journal of the Neurological Sciences
volume Volume 284
issue Issue 1-2
date of issued 2009-09-15
creator Asou, Hiroya; Matsui, Hirotaka; Ozaki, Yuko; Nagamachi, Akiko; Nakamura, Megumi; Aki, Daisuke; Inaba, Toshiya;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 383
issue Issue 2
date of issued 2009
creator Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Tanaka, Kenichi; Onizuka, Yoshihiko; Kamiya, Kenji; Hieda, Kotaro; Uehara, Shuzo; Ohtaki, Megu;
creator Mizuno, Toshiyuki; Yamasaki, Norimasa; Miyazaki, Kazuko; Tazaki, Tatsuya; Koller, Richard; Oda, Hideki; Honda, Zen-ichiro; Ochi, Mitsuo; Wolff, Linda; Honda, Hiroaki;
journal title Oncogene
volume Volume 27
issue Issue 24
date of issued 2008-05
creator Hiyama, Keiko; Tanimoto, Keiji; Nishimura, Youhei; Tsugane, Momomi; Fukuba, Ikuko; Sotomaru, Yusuke; Hiyama, Eiso; Nishiyama, Masahiko;
journal title Experimental Lung Research
volume Volume 34
issue Issue 7
date of issued 2008-09
creator Nakamura, Hideaki; Tanimoto, Keiji; Hiyama, Keiko; Yunokawa, Mayu; Kawamoto, Takeshi; Kato, Yukio; Yoshiga, Koji; Poellinger, Lorenz; Hiyama, Eiso; Nishiyama, Masahiko;
journal title Oncogene
volume Volume 27
date of issued 2008
creator Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Tanaka, Kenichi; Katayama, Hiroaki; Ohtaki, Megu; Okamoto, Tetsuji; Toyoda, Shin; Kawano, Noriyuki; Harada, Yuka; Yamamoto, Masayoshi; Kimura, Akiro;
creator Matsui, Hirotaka; Asou, Hiroya; Inaba, Toshiya;
journal title Molecular Cell
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 2007-01-12
creator Tahara, Tsuyoshi; Sun, Jiying; Nakanishi, Katsuyuki; Yamamoto, Masafumi; Mori, Hajime; Fujita, Hiroyoshi; Igarashi, Kazuhiko; Taketani, Shigeru;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 324
issue Issue 1
date of issued 2004-11-05
creator Hiyama, Eiso; Hiyama, Keiko;
journal title British Journal of Cancer
volume Volume 96
issue Issue 7
date of issued 2007
creator Okada, Morihito; Tauchi, Shunsuke; Iwanaga, Koichiro; Mimura, Takeshi; Kitamura, Yoshitaka; Watanabe, Hirokazu; Adachi, Shuji; Sakuma, Toshiko; Ohbayashi, Chiho;
journal title The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
volume Volume 133
issue Issue 6
date of issued 2007
creator Hoshi, Masaharu; Takada, Jun; Asou, Hiroya; Endo, Satoru; Yamamoto, Masayoshi; Yoshikawa, Isao; Takatuji, Toshihiro; Kimura, Akiro; Ohtaki, Megu;
creator Takada, Jun; Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Mori, Yuji;