creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 温古知新
issue Issue 48
date of issued 2011
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 日本醸造協会誌
volume Volume 105
issue Issue 11
date of issued 2010-11-15
creator Hasegawa, Seiki; Tanaka, Fumihiro; Okada, Morihito; Nakano, Takashi;
journal title 肺癌
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 2008-04-20
creator Hirashima, Tomonori; Fukuoka, Kazuya; Hida, Toyoaki; Kawahara, Kunimitsu; Kishimoto, Takumi; Matsumura, Akihide; Nakano, Kikuo; Okada, Morihito; Nakano, Takashi;
journal title 肺癌
volume Volume 49
issue Issue 4
date of issued 2009-08-20
creator Tanaka, Fumihiro; Hasegawa, Seiki; Okada, Morihito; Yamanaka, Takeharu; Fukuoka, Kazuya; Soejima, Toshinori; Kamikonya, Norihiko; Inai, Kouki; Tsujimura, Tohru; Nakano, Takashi;
journal title 肺癌
volume Volume 49
issue Issue 4
date of issued 2009-08-20
creator Masuda, Yuji; Suzuki, Miki; Kawai, Hidehiko; Suzuki, Fumio; Kamiya, Kenji;
journal title Nucleic Acids Research
volume Volume 40
issue Issue 3
date of issued 2011
creator Hagiwara, Koichi; Morino, Hiroyuki; Shiihara, Jun; Tanaka, Tomoaki; Miyazawa, Hitoshi; Suzuki, Tomoko; Kohda, Masakazu; Okazaki, Yasushi; Seyama, Kuniaki; Kawakami, Hideshi;
journal title PLoS ONE
volume Volume 6
issue Issue 9
date of issued 2011
creator Sugihara, Katsunobu; Maruyama, Hirofumi; Kamada, Masaki; Morino, Hiroyuki; Kawakami, Hideshi;
journal title Neurobiology of Aging
volume Volume 32
issue Issue 10
date of issued 2011
creator Rahman, Mohd. Muzibur; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kambe, Masayuki; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Enomoto, Yumi; Ushijima, Masaru; Miyata, Satoshi; Matsuura, Masaaki; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Hirabayashi, Kyoko; Kawano, Noriyuki; Ohtaki, Megu; Harada, Yuka; Harada, Hironori; Muldagaliyev, Talgat; Apsalikov, Kazbek; Hoshi, Masaharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Okawaki, Makoto; Yamaguchi, Yoshiyuki; Okita, Riki; Ohara, Masahiro; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Nijiati, Keyoumu; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kimata, Yukie; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 2008-06
creator Dokhi, Mohammad; Ohtaki, Megu; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Nagamine, Ichiro; Yamaguchi, Yoshiyuki; Ohara, Masahiro; Ikeda, Takuhiro; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Rodzi, Mohd; Ihda, Shozo; Yokozeki, Masako; Takeichi, Nobuo; Tanaka, Kimio; Hoshi, Masaharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 4
date of issued 2009-12
creator Tachibana, Noriko; Iwamoto, Takaaki; Kawamura, Toshiyuki; Masuda, Yuji; Mori, Toshio; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 3
date of issued 2010-09
creator Aoki, Yoshiro; Hihara, Jun; Emi, Manabu; Sakogawa, Kenji; Hamai, Yoichi; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Tanaka, Eiji; Maruyama, Hirofumi; Morino, Hiroyuki; Kawakami, Hideshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09