creator Hamai, Yoichi; Hihara, Jun; Tanabe, Kazuaki; Furukawa, Takaoki; Yamakita, Ichiko; Ibuki, Yuta; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 1-2
date of issued 2015-06
creator Liu, Hong; Mihara, Keiichiro; Kimura, Akiro; Tanaka, Kimio; Kamada, Nanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 1999-06
creator Mukai, Shogo; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiraki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 1
date of issued 1999-03
creator Ohara, Masayuki; Lu, Huimei; Shiraki, Katsutomo; Ishimura, Yoshimasa; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 4
date of issued 2001-12
creator Okita, Riki; Hihara, Jun; Konishi, Kazuo; Osaki, Akihiko; Yoshida, Kazuhiro; Yamaguchi, Yoshiyuki; Toge, Tetsuya; Fujimura, Kingo; Iwata, Takashi; Sawamura, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 4
date of issued 2005-12
creator Yamaguchi, Yoshiyuki; Ohshita, Akiko; Hironaka, Katsuji; Emi, Manabu; Kawabuchi, Yoshiharu; Sakatani, Akio; Arihiro, Koji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Shimizu, Katsuhiko; Hihara, Jun; Yoshida, Kazuhiro; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Ohmae, Kiyokazu; Satow, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Imamura, Hajime; Okamoto, Naomasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1981-03-10
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 医と食 : Clinical and functional nutriology
volume Volume 5
issue Issue 3
date of issued 2013
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title Journal of toxicologic pathology
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 2013
creator Tanaka, Eiji; Maruyama, Hirofumi; Morino, Hiroyuki; Kawakami, Hideshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Aoki, Yoshiro; Hihara, Jun; Emi, Manabu; Sakogawa, Kenji; Hamai, Yoichi; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Tachibana, Noriko; Iwamoto, Takaaki; Kawamura, Toshiyuki; Masuda, Yuji; Mori, Toshio; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 3
date of issued 2010-09
creator Rodzi, Mohd; Ihda, Shozo; Yokozeki, Masako; Takeichi, Nobuo; Tanaka, Kimio; Hoshi, Masaharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 4
date of issued 2009-12
creator Nagamine, Ichiro; Yamaguchi, Yoshiyuki; Ohara, Masahiro; Ikeda, Takuhiro; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Dokhi, Mohammad; Ohtaki, Megu; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Nijiati, Keyoumu; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kimata, Yukie; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 2008-06
creator Okawaki, Makoto; Yamaguchi, Yoshiyuki; Okita, Riki; Ohara, Masahiro; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Hirabayashi, Kyoko; Kawano, Noriyuki; Ohtaki, Megu; Harada, Yuka; Harada, Hironori; Muldagaliyev, Talgat; Apsalikov, Kazbek; Hoshi, Masaharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03