creator Hiyama, Keiko; Tanimoto, Keiji; Nishimura, Youhei; Tsugane, Momomi; Fukuba, Ikuko; Sotomaru, Yusuke; Hiyama, Eiso; Nishiyama, Masahiko;
journal title Experimental Lung Research
volume Volume 34
issue Issue 7
date of issued 2008-09
creator Mizuno, Toshiyuki; Yamasaki, Norimasa; Miyazaki, Kazuko; Tazaki, Tatsuya; Koller, Richard; Oda, Hideki; Honda, Zen-ichiro; Ochi, Mitsuo; Wolff, Linda; Honda, Hiroaki;
journal title Oncogene
volume Volume 27
issue Issue 24
date of issued 2008-05
creator Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Tanaka, Kenichi; Onizuka, Yoshihiko; Kamiya, Kenji; Hieda, Kotaro; Uehara, Shuzo; Ohtaki, Megu;
creator Asou, Hiroya; Matsui, Hirotaka; Ozaki, Yuko; Nagamachi, Akiko; Nakamura, Megumi; Aki, Daisuke; Inaba, Toshiya;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 383
issue Issue 2
date of issued 2009
creator Kamada, Masaki; Maruyama, Hirofumi; Tanaka, Eiji; Morino, Hiroyuki; Wate, Reika; Ito, Hidefumi; Kusaka, Hirofumi; Kawano, Yuji; Miki, Tetsuro; Nodera, Hiroyuki; Izumi, Yuishin; Kaji, Ryuji; Kawakami, Hideshi;
journal title Journal of the Neurological Sciences
volume Volume 284
issue Issue 1-2
date of issued 2009-09-15
creator Ohtaki, Megu; Otani, Keiko; Hiyama, Keiko; Kamei, Naomi; Satoh, Kenichi; Hiyama, Eiso;
journal title BMC Bioinformatics
volume Volume 11
issue Issue 183
date of issued 2010-04-12
creator Sun, Jiying; Oma, Yukako; Harata, Masahiko; Kono, Kazuteru; Shima, Hiroki; Kinomura, Aiko; Ikura, Tsuyoshi; Suzuki, Hidekazu; Mizutani, Shuki; Kanaar, Roland; Tashiro, Satoshi;
journal title PLoS ONE
volume Volume 5
issue Issue 10
date of issued 2010-10-27
creator Kikuchi, Miho; Nagata, Hiroshi; Watanabe, Norihito; Watanabe, Hiromitsu; Tatemichi, Masayuki; Hibi, Toshifumi;
journal title BMC Gastroenterology
volume Volume 10
date of issued 2010-06-18
creator Kashiwabara, Shoji; Kashimoto, Naoki; Uesaka, Toshihiro; Wakabayashi, Keiji; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 2005
creator Watanabe, Hiromitsu; Kashimoto, Naoki; Kajimura, Junko; Ishikawa, Masayori; Kamiya, Kenji;
journal title Journal of Radiation Research
volume Volume 48
issue Issue 3
date of issued 2007
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title Journal of toxicologic pathology
volume Volume 23
issue Issue 3
date of issued 2010
creator Watanabe, Hiromitsu; Ochiya, Takahiro; Ueda, Shinobu; Kominami, Yoko; Gon, Rina; Nishiki, Masayo; Hayashi, Masaomi; Sasaki, Atsushi; Shiraishi, Miho; Kashimoto, Naoki; Myojin, Yuki; Kamiya, Kenji;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 354
issue Issue 4
date of issued 2007-03-23
creator Watanabe, Hiromitsu; Kashimoto, Naoki; Kajimura, Junko; Kamiya, Kenji;
journal title Hypertension Research
volume Volume 29
date of issued 2006
creator Kashimoto, Naoki; Ishii, Satomi; Myojin, Yuki; Ushijima, Mitsuyasu; Hayama, Minoru; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Oncology Letters
volume Volume 1
issue Issue 1
date of issued 2010
creator Ohuchi, Yoshie; Myojin, Yuki; Shimamoto, Fumio; Kashimoto, Naoki; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Oncology Reports
volume Volume 14
issue Issue 6
date of issued 2005-12
creator Kashimoto, Naoki; Hayama, Minoru; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Oncology Reports
volume Volume 16
issue Issue 6
date of issued 2006-12
creator Watanabe, Hiromitsu; Kamiya, Kenji;
journal title Oncology Reports
volume Volume 19
issue Issue 4
date of issued 2008-04
creator Kubo, Nanami; Myojin, Yuki; Shimamoto, Fumio; Kashimoto, Naoki; Kyo, Eikai; Kamiya, Kenji; Watanabe, Hiromitsu;
journal title International Journal of Molecular Medicine
volume Volume 15
issue Issue 3
date of issued 2005-03
creator Watanabe, Hiromitsu; Kominami, Yoko; Gon, Rina; Hayashi, Masaomi; Nishiki, Masayo; Sasaki, Atsushi; Shiraishi, Miho; Ueda, Shinobu; Ochiya, Takahiro; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03