creator Shiraki, Katsuhisa; Une, Kazunobu; Yano, Raita; Otani, Satoko; Mimeoka, Akane; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2003-03
creator Hoshi, Masaharu; Takada, Jun; Ishikawa, Masayori; Asou, Hiroya; Endou, Satoru; Yamamoto, Masayoshi; Yoshikawa, Isao; Takatuji, Toshihiro; Kimura, Akiro; Ootaki, Megu;
creator Hoshi, Masaharu; Endou, Satoru; Okamoto, Tetsuji; Kawano, Noriyuki; Taooka, Yasuyuki; Tanaka, Kenichi; Takada, Jun; Yamamoto, Masayoshi; Kimura, Akiro; Ootaki, Megu; Katayama, Hiroaki;
creator Fujimoto, Nariaki; Akimoto, Yukimi; Suzuki, Tomoharu; Kitamura, Shigeyuki; Ohta, Shigeru;
journal title Journal of Endocrinology
volume Volume 190
issue Issue 3
date of issued 2006-09
creator Tamura, Hiroki; Kawakami, Hideshi; Kanamoto, Takashi; Kato, Tomoko; Yokoyama, Tomoko; Sasaki, Ken; Izumi, Yuishin; Matsumoto, Masayasu; Mishima, Hiromu K.;
journal title Journal of the Neurological Sciences
volume Volume 246
issue Issue 1-2
date of issued 2006-07-15
creator Zhumadilov, Zhaxybay; Hoshi, Masaharu; Takeichi, Nobuo; Abisheva, Gulniaz; Taooka, Yasuyuki; Bhattarcharjee, Deborshi; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2003-12
creator Arcana, I Made; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 1
date of issued 2005-03
creator Yanagihara, Hirokazu; Ohtaki, Megu;
journal title Communications in Statistics Simulation and Computation
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 2003-01
creator Satoh, Kenichi; Yanagihara, Hirokazu; Ohtaki, Megu;
journal title Communications in Statistics Simulation and Computation
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 2003-01
creator Hoshi, Masaharu; Ohtaki, Megu; Takada, Jun; Endo, Satoru;
creator Takada, Jun; Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Mori, Yuji;
creator Hoshi, Masaharu; Takada, Jun; Asou, Hiroya; Endo, Satoru; Yamamoto, Masayoshi; Yoshikawa, Isao; Takatuji, Toshihiro; Kimura, Akiro; Ohtaki, Megu;
creator Okada, Morihito; Tauchi, Shunsuke; Iwanaga, Koichiro; Mimura, Takeshi; Kitamura, Yoshitaka; Watanabe, Hirokazu; Adachi, Shuji; Sakuma, Toshiko; Ohbayashi, Chiho;
journal title The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
volume Volume 133
issue Issue 6
date of issued 2007
creator Hiyama, Eiso; Hiyama, Keiko;
journal title British Journal of Cancer
volume Volume 96
issue Issue 7
date of issued 2007
creator Tahara, Tsuyoshi; Sun, Jiying; Nakanishi, Katsuyuki; Yamamoto, Masafumi; Mori, Hajime; Fujita, Hiroyoshi; Igarashi, Kazuhiko; Taketani, Shigeru;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 324
issue Issue 1
date of issued 2004-11-05
creator Matsui, Hirotaka; Asou, Hiroya; Inaba, Toshiya;
journal title Molecular Cell
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 2007-01-12
creator Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Tanaka, Kenichi; Katayama, Hiroaki; Ohtaki, Megu; Okamoto, Tetsuji; Toyoda, Shin; Kawano, Noriyuki; Harada, Yuka; Yamamoto, Masayoshi; Kimura, Akiro;
creator Nakamura, Hideaki; Tanimoto, Keiji; Hiyama, Keiko; Yunokawa, Mayu; Kawamoto, Takeshi; Kato, Yukio; Yoshiga, Koji; Poellinger, Lorenz; Hiyama, Eiso; Nishiyama, Masahiko;
journal title Oncogene
volume Volume 27
date of issued 2008