creator Matsuura, Yoko; Satoh, Kenichi; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 35
date of issued 2013
creator Takeichi, Nobuo; Dohi, Kiyohiko; Ito, Hisao; Hara, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Yokoro, Kenjiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Ito, Masaki; Hiraoka, Masataka; Kajiyama, Goro; Yamada, Hiroyasu; Fujita, Susumu; Kawamoto, Toshio; Kawamura, Hiroshi; Sasaki, Hiroshi; Okamoto, Sukeyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Kumazaki, Tsutomu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 4
date of issued 1992-12
creator Hirai, Toshihiro; Iwata, Takashi; Yamashita, Yoshinori; Mukaida, Hidenori; Saeki, Shuji; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 2
date of issued 1992-06
creator Shakil, Fouzia A.; Kuramoto, Atsushi; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio; Kamada, Nanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Shakil, Abdus; Hirabayashi, Naoki; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Kumazaki, Tsutomu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 2
date of issued 1993-06
creator Nakata, Yoshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 2
date of issued 1993-06
creator Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Igawa, Mikio; Urakami, Shinji; Shirakawa, Hiroki; Shiina, Hiroaki; Ishibe, Tomoyuki; Kadena, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Kawanishi, Masahiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Saeki, Shuji; Nishiyama, Masahiko; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 3
date of issued 1995-09
creator Takimoto, Yasuo; Takafuta, Toshiro; Imanaka, Fumio; Kuramoto, Atsushi; Sasaki, Naomi; Nanba, Koji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 45
issue Issue 2
date of issued 1996-06
creator Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji; Kuwata, Naoharu; Arai, Shigeaki; Kimura, Yasuhiro; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Fujimura, Kingo; Kuramoto, Atsushi; Fukuchi, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 45
issue Issue 2
date of issued 1996-06
creator Roy, Gautam; Nakatani, Tamaki; Goto, Takahiko; Fujimoto, Nariaki; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Sakamoto, Noriaki; Toge, Tetsuya; Nishiyama, Masahiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 2
date of issued 1997-06
creator Marubayashi, Seiji; Sugi, Keiji; Ishiyama, Kouhei; Fukuma, Kazuyuki; Okada, Kazuro; Hinoi, Takao; Ikeda, Masahiro; Haruta, Haruki; Sugino, Keizou; Asahara, Toshimasa; Kawano, Hironori; Dohi, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 2
date of issued 1998-06
creator Hamai, Yoichi; Hihara, Jun; Tanabe, Kazuaki; Furukawa, Takaoki; Yamakita, Ichiko; Ibuki, Yuta; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 1-2
date of issued 2015-06