creator Satow, Yukio; Ohmae, Kiyokazu; Okamoto, Naomasa; Abe, Tsutomu; Watanabe, Shoji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Satow, Yukio; Okamoto, Naomasa; Yi, Lee Juing; Sumida, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Ito, Akihiro; Naito, Masashi; Naito, Yukiko; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Naito, Masashi; Naito, Yukiko; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Izumi, Takaki; Kawakami, Masahito; Enzan, Hideaki; Ohkita, Takeshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Kajihara, Hiroki; Nakagami, Kazuhiko; Iijima, Soichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Yamane, Motoi; Nishiki, Masayuki; Kataoka, Tsuyoshi; Kishi, Naohiko; Amano, Kuniki; Nakagawa, Kenichi; Okumichi, Tsuneo; Naito, Masashi; Ito, Akihiko; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Shigeta, Chiharu; Tanaka, Kimio; Kawakami, Masahito; Ohkita, Takeshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Satow, Yukio; Akimoto, Naotaka; Lee, Juing-Yi; Sumida, Hiroshi; Okamoto, Naomasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Tanaka, Kimio; Izumi, Takaki; Ohkita, Takeshi; Kamada, Nanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1984-03
creator Inoh, Akira; Kodama, Yuso; Yokoro, Kenjiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Hong, Jae Hoon;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Roy, Bidyut; Fujimoto, Nariaki; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
creator Oda, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 2
date of issued 1989-06
creator Hayakawa, Norihiko; Ohtaki, Megu; Ueoka, Hiroshi; Matsuura, Masaaki; Munaka, Masaki; Kurihara, Minoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 2
date of issued 1989-06
creator Mtasiwa, Deodatus M.; Imamura, Nobutaka; Inada, Tominari; Takimoto, Yasuo; Okada, Kosuke; Nanba, Koji; Asaoku, Hideki; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 4
date of issued 1990-12
creator Kim, Rungsa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 3
date of issued 1990-09
creator Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Konemori, Gen; Horiuchi, Itaru; Kajiyama, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 3
date of issued 1990-09
creator Kuroi, Katsumasa; Sato, Yukio; Takayama, Takahiko; Baba, Nobutoshi; Yamaguchi, Yoshiyuki; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 2
date of issued 1990-06