creator Kuroiwa, Sumiko; Moriwaki, Mutsuko; Hayashida, Kenshi; Kakehashi, Masayuki; Yamaguchi, Noboru; Eboshida, Akira;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 2
date of issued 2007-09-28
SelfDOI 10.15027/28531
creator Gao, Junke; Misho, Yoshiko; Kozono, Yoshimi; Mikami, Mayumi; Kurimoto, Junko; Yamamoto, Minako; Kishida, Noriko; Kakehashi, Masayuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28532
creator Takahata, Yoko; Yasutake, Shigeru; Mizuma, Tomoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28533
creator Chikamura, Chiho; Kobayashi, Toshio; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Iida, Tadayuki; Yamagishi, Manaho; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28534
creator Sakurai, Reiko; Kato, Sayaka; Kusama, Tomoko; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28535
creator Yokota, Kanako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Miyakoshi, Yukiko; Amano, Hironobu; Itamoto, Toshiyuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28536
creator Ogawa, Masahiro; Yamato, Koji; Miyaguchi, Hideki; Murakami, Tsuneji;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28537
creator Tomokawa, Sachi; Kobayashi, Toshio; Anida, Kingsada; Kaneda, Eiko; Moji, Kazuhiko; Bangoon, Nisaygnang; Tiengkham, Pongvongsa; Boungnong, Boupha;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28538
creator Kobara, Kenichi; Eguchi, Atsuko; Watanabe, Susumu; Fujita, Daisuke; Nishimoto, Tetsuya; Shinkoda, Koichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28539
creator Otsu, Haruka; Moriyama, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28540
creator Okanaga, Mayumi;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Fukaya, Hisako; Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Hashimoto, Tamaki; 平山 和枝;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Sato, Sakura;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Fukao, Yuki;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Hatta, Eri;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03
creator Watanabe, Miho;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2007-03