creator Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 2
date of issued 2003-07
creator Miharu, Norio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 2
date of issued 2003-07
creator Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2004-02
creator Nakamura, Mitsue; Takaesu, Natsuko; Gima, Tsugiko; Ohmine, Fujiko; Miyagi, Mariko; Tamashiro, Yoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2004-02
creator P. E Hartmann; C.T. Lai; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 11
issue Issue 1
date of issued 2005-01
creator Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2005-06
creator Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Fujimoto, Saori; Uchida, Mieko; Utou, Hiroko; Irie, Akiko; Osanai, Satoko; Muraki, Yukari; Kusuda, Satoshi;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2005-06
creator Mita, Koji; Shigeta, Masanobu; Kakehashi, Masayuki; Matsubara, Akio; Teishima, Jun; Kato, Masao; Seki, Mitsuhiro; Hasegawa, Yasuhisa; Inoue, Yoji; Usui, Tsuguru;
journal title Maturitas
volume Volume 56
issue Issue 2
date of issued 2007-02
creator Kawamata, Seiichi; Kodera, Haruo;
journal title Anatomical Science International
volume Volume 79
issue Issue 3
date of issued 2004-09
creator Daitoku, Daisuke; Kurose, Tomoyuki; Mori, Emiko; Hashimoto, Masakazu; Kawamata, Seiichi;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2007
creator Kawamata, Seiichi; Ozawa, Junya; Hashimoto, Masakazu; Kurose, Tomoyuki; Shinohara, Harumichi;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2003
creator Matsuura, Natsue; Kawamata, Seiichi; Ozawa, Junya; Kai, Satoru; Sakakima, Harutoshi; Abiko, Sachiko;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2001
creator Sakakima, Harutoshi; Kawamata, Seiichi; Kai, Satoru; Ozawa, Junya; Matsuura, Natsue;
journal title Archives of Histology and Cytology
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2000
creator Matsuura, Natsue; Kawamata, Seiichi; Ozawa, Junya; Kai, Satoru; Sakakima, Harutoshi; Abiko, Sachiko;
journal title Anatomical Science International
volume Volume 77
issue Issue 3
date of issued 2002-09
creator Yuge, Louis; Hide, Izumi; Kumagai, Takanori; Kumei, Yasuhiro; Takeda, Sinichi; Kanno, Masamoto; Sugiyama, Masanori; Kataoka, Katsuko;
journal title In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal
volume Volume 39
issue Issue 1-2
date of issued 2007-05-05
creator Liang, Nan; Murakami, Tsuneji; Funase, Kozo; Narita, Tomohiro; Kasai, Tatsuya;
journal title Neuroscience Letters
volume Volume 433
issue Issue 2
date of issued 2008-03