creator Sato, Daisuke; Kaneko, Fumiko; Okamura, Hitoshi;
journal title Disability and Rehabilitation
volume Volume 28
issue Issue 6
date of issued 2006-03
creator Matsui, Miho; Moriyama, Michiko;
journal title 生命倫理
volume Volume 14
issue Issue 1
date of issued 2004-09
creator Matsui, Miho; Moriyama, Michiko;
journal title 病院管理
volume Volume 41
issue Issue 2
date of issued 2004-04
creator Moriyama, Michiko; Tsuge, Naoko; Furui, Yuji; Nakano, Masumi; Takyu, Hiroshi; Iwamoto, Susumu;
journal title 病院管理
volume Volume 43
issue Issue 1
date of issued 2006-01
creator Caballero, Gustavo Alejandro; Kakehashi, Masayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2003-12
creator Kurose, Tomoyuki; Kodera, Haruto; Aoyama, Hirohiko; Kawamata, Seiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 3/4
date of issued 2004-12
creator Ozaki, Shinji; Miyata, Yoshihiro; Arita, Michinori; Takahashi, Mamoru; Haruta, Rumi; Asahara, Toshimasa; Kaneko, Mayumi; Kurisu, Kaoru; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 3/4
date of issued 2004-12
creator Soejima, Satoko; Moriyama, Michiko; Nakano, Masumi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19821
creator Tani, Toshiaki; Morikawa, Chizuko; Kakehashi, Masayuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19822
creator Kawano, Ichiro; Tobimatsu, Yoshiko; Maejima, Hiroshi; Moriyama, Hideki; Takemoto, Hidenori; Saka, Yukari; Otani, Takuya; Takasugi, Shin-ichiro; Iwamoto, Yukihide;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19823
creator Tsutsumi, Masae; Kobayashi, Toshio; Kageyama, Takayuki; Wakui, Tadaaki; Sumikawa, Keiko; Tanaka, Makiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19824
creator Ando, Yuko; Kurose, Tomoyuki; Usami, Seigo; Hayakawa, Minoru; Kawamata, Seiichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19825
creator Okita, Keiko; Kamakura, Noriko; Murakami, Tsuneji;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19826
creator Yamaguchi, Kana; Kawaguchi, Kotaro; Sekikawa, Kiyokazu; Tabusadani, Mitsuru; Inamizu, Tsutomu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19827
creator Tokuomaru, Kaori; Inamizu, Tsutomu; Sekikawa, Kiyokazu; Tabusadani, Mitsuru; Sota, Koichiro; Kawaguchi, Kotaro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19828
creator Fujimoto, Saori; Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19829
creator Matsumoto, Suzuko; Yokoo, Kyoko; Okamura, Hitosi; Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19830
creator Iitsuka, Terufumi; Watanabe, Kentarou; Murakami, Tsuneji;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19831
creator Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 1999-03
creator Yamada, Hitomi; Sakamoto, Yuko; Yonenaka, Yumi; Uchitani, Fumiko; Asonuma, Yoko; Nakashima, Yumiko; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09