creator Arai, Mitsuo; Shimizu, Hajime;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16440
creator Karasuyama, Aki; Kawamura, Mitsutoshi; Yamazaki, Takemi; Hukuhara, Rie; Nara, Isao;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16441
creator Crabtree, Jeffrey L.;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16442
creator Hamada, Kayoko; Miyakoshi, Yukiko; Inoue, Masaki; Takahashi, Shouichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16443
creator Takano, Masako; Mehara, Yoko; Korematsu, Seigo; Saiki, Keiichirou; Tanaka, Yoshito;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16444
creator Ariyoshi, Hiromi; Ogasawara, Masashi; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16445
creator Wang, Hongli; Matsumura, Makoto; Kakehashi, Masayuki; Eboshida, Akira;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16446
creator Moriyama, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16447
creator Kawaguchi, Kotaro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16448
creator Nishiwaki, Gaston Ariel;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16449
creator Wojner, Anne W.;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16450
creator Shindo, Sachie;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16451
creator Moriwaki, Mutsuko; Kakehashi, Masayuki; Nishiki, Masayuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16452
creator Ichihara, Takako; Kataoka, Tsuyoshi; Tamura, Ayako; Miyakoshi, Yukiko; Morimoto, Tadaoki; Kuwamura, Yumi; Minagawa, Takako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16453
creator Tanaka, Minori; Ono, Mitsu; Konishi, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16454
creator Shinohara, Junko; Miyakoshi, Yukiko; Okada, Yasushi; Toyoda, Kazunori; Moridera, Eiko; Nitta, Toshiko; Hashimoto, Machiko; Maeda, Michiko; Kakehashi, Masayuki; Okamura, Hitoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16455
creator 山路, 博文; 金子, 史子; ノーマ, ジョンソン; 岡村, 仁;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16456
creator Miyakoshi, Yukiko; Okumiya, Akiko; Izumi, Kiyoko; Ishinabe, Keiko; Nonomura, Noriko; Kawasaki, Hiromi; Ohara, Ryoko; Matunari, Yuuko; Fujii, Tomie;