creator Sasada, Satoshi; Miyamae, Tamako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16433
creator Matsuo, Akihisa; Shimizu, Hajime; Yamasaki, Ikuo; Yamashita, Yumi; Hisano, Shinya;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16432
creator Lee, Kyoungmin; Miyamae, Tamako; Noh, Chongsu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16431
creator Liu, Dianyu; Wang, Guoxiang; Tabusadani, Mitsuru; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16430
creator Tabusadani, Mitsuru; Ohno, Michiko; Liu, Dian Yu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16429
creator Hanada, Hiroko; Konishi, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16428
creator Mizoguchi, Masako; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16427
creator Tateyama, Kiyomi; Tateyama, Junichi; Miyamae, Tamako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16426
creator Hisano, Shinya; Shimizu, Hajime;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16425
creator Ando, Yoshihiko; Hatta, Tatsuo; Kamakura, Noriko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16424
creator Nakano, Masumi; Moriyama, Michiko; Nishiyama, Mika; Matsui, Miho;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16423
creator Hosokawa, Keiko; Sakaguchi, Akihiro; Sekikawa, Kiyokazu; Takahashi, Makoto; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi; Kai, Kenji; Hiramatsu, Kazuhisa; Toyota, Akihiro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16422
creator Nishijima, Mariko; Konishi, Michiko; Onari, Kiyoshi; Wakitani, Sayoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16421
creator Hisano, Shinya; Shimizu, Hajime;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16420
creator Fujiwara, Naoko; Kushida, Naoki; Murakami, Tsuneji; Fujimoto, Shin-ichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16419
creator Ichihara, Takako; Nisiki, Masayuki; Tamura, Ayako; Morimoto, Tadaoki; Nishi, Masaharu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16418
creator Inoue, Makoto; Tsukano, Ken; Muraoka, Mitsutaro; Kaneko, Fumiko; Okamura, Hitoshi;
journal title Psychiatry and Clinical Neurosciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2006-02
creator Gao, Junke; Kakehashi, Masayuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 2
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15002
creator Kajiwara, Kyoko; Kawamura, Makoto; Tsushima, Hiroe; Tanaka, Yoshito;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 2
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15000
creator Morikawa, Chizuko; Kakehashi, Masayuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 2
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/14999