creator Ichihara, Takako; Kataoka, Tsuyoshi; Tamura, Ayako; Miyakoshi, Yukiko; Morimoto, Tadaoki; Kuwamura, Yumi; Minagawa, Takako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16453
creator Moriwaki, Mutsuko; Kakehashi, Masayuki; Nishiki, Masayuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16452
creator Shindo, Sachie;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16451
creator Wojner, Anne W.;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16450
creator Nishiwaki, Gaston Ariel;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16449
creator Kawaguchi, Kotaro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16448
creator Moriyama, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16447
creator Wang, Hongli; Matsumura, Makoto; Kakehashi, Masayuki; Eboshida, Akira;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16446
creator Ariyoshi, Hiromi; Ogasawara, Masashi; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16445
creator Takano, Masako; Mehara, Yoko; Korematsu, Seigo; Saiki, Keiichirou; Tanaka, Yoshito;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16444
creator Hamada, Kayoko; Miyakoshi, Yukiko; Inoue, Masaki; Takahashi, Shouichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16443
creator Crabtree, Jeffrey L.;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16442
creator Karasuyama, Aki; Kawamura, Mitsutoshi; Yamazaki, Takemi; Hukuhara, Rie; Nara, Isao;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16441
creator Arai, Mitsuo; Shimizu, Hajime;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16440
creator Tanaka, Kosuke; Urabe, Yukio; Ochi, Mitsuo; Ueda, Kazuyuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16439
creator Inamizu, Tsutomu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16438
creator Miyaguchi, Hideki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16437
creator 奈良 勲;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16436
creator Kouta, Munetsugu; Anan, Masaya; Shinkoda, Koichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16435
creator Matsubara, Asako; Kurumadani, Hiroshi; Murakami, Tsuneji; Aoyama, Shinichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16434