creator Ozawa, Mio; Kanda, Katsuya; Hirate, Michio; Kusakawe, Isao; Suzuki, Chieko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Niitsu, Nozomi; Onizawa, Noriaki; Saito, Yoriko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Asai, Hiromi; Ide, Yumi; 菊地 信子;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Nagauchi, Satoko; 佐藤 眞由美;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Muraki, Yukari; Iwatsuki, Etsuko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Arakawa, Michiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 2010-10
creator Nanjo, Hiroki;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 2010-10
creator Shimizu, Aya;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 2010-10
creator Nakamura, Mitsue; Uehara, Yoriko; Misato, Kanako; Gima, Tsugiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 2010-10
creator Kito, Nobuhiro; Shinkoda, Koichi; Yamasaki, Takahiro; Kanemura, Naohiko; Anan, Masaya; Okanishi, Natsuko; Ozawa, Junya; Moriyama, Hideki;
journal title Clinical Biomechanics
volume Volume 25
issue Issue 9
date of issued 2010-11
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Kobayashi, Toshio; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31330
creator Uematsu, Yukari; Inamizu, Tsutomu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Takahashi, Makoto;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31331
creator Nishikawa, Tomoko; Miyaguchi, Hideki; Higaki, Kazuo;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31332
creator Taito, Shunsuke; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Inamizu, Tsutomu; Morita, Naoki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31333
creator Yamamoto, Tomoko; Kaneko, Fumiko; Johnson, Norma J.; Okamura, Hitoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31334
creator Inoue, Junichi; Shimizu, Hajime;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2010-01-31
SelfDOI 10.15027/31335