creator YAMAKIDO, Michio; NISHIMOTO, Yukio; SHIGENOBU, Takuzo; ONARI, Kiyoshi; SATOH, Chiyoko; GORIKI, Kazuaki; FUJITA, Mikio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator NAKAGAWA, Shizutoshi; YOSHIDA, Susumu; HIRAO, Yuzo; KASUGA, Shigeo; FUWA, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator MALLIWAH, Jumanne A.; KITINYA, James N.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator MALLIWAH, Jumanne A.; KAJIHARA, Hiroki; YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator NISHI, Yoshikazu; HYODO, Sumio; USUI, Tomofusa; SEINO, Yoshiki; YAMAOKA, Kanji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator YAMAKIDO, Michio; AKIYAMA, Mitoshi; TAKAISHI, Masatoshi; KOBUKE, Kyoko; FUJIWARA, Saeko; HAKODA, Masayuki; KYOIZUMI, Seishi; KOUNO, Nobuoki; YOSHIMOTO, Keiko; HAMILTON, Howard B.; FUJIKURA, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator IRIUCHIJIMA, Juro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator NODA, Junko; KOJIMA, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator SAITO, Hajime; SATO, Katsumasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator IMAMURA, Nobutaka; MIURA, Kazuyuki; KURAMOTO, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator ICHIBA, Yasuyuki; TANAKA, Tsuneo; KODAMA, Osamu; MATSUYAMA, Toshiya; NISHIKI, Masayuki; DOHI, Kiyohiko; EZAKI, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator HAMANAKA, Yoshiharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator KISHIMOTO, Shinya; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KOH, Hassei; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator IIDA, Takashi; KATOH, Masafumi; MATSUO, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator AKIMOTO, Naotaka; SATOW, Yukio; LEE, Juing-Yi; OKAMOTO, Naomasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator ITO, Katsuhide; ITO, Shoko; MORI, Masaki; AZUMA, Kazuyoshi; KATSUTA, Shizutomo; DOHY, Hiroo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator TERAMOTO, Hideki; NOMURA, Kazushi; TANAKA, Shin-ichiro; SUNAHORI, Koji; OHAMA, Koso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator KAJIHARA, Hiroki; YAMAHARA, Mikimasa; MALLIWAH, Jumanne A.; MAEDA, Yoshiyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1985-06
creator TSUKIYAMA, Fumiaki; KATOH, Masafumi; NOMURA, Toshiya; MATSUO, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03