creator CHANG, Myung Woong; KONISHI, Hisanori; YOSHII, Zensaku; MATSUO, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator KUMAZAWA, Norichika H.; TAKAI, Ryoji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; SUMIOKA, Masaaki; KOH, Hassei; SUMII, Kohji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator SHIMAMOTO, Hiroyuki; SHIMAMOTO, Yoriko; SAKODA, Eiko; FUJIHATA, Hiroichi; NAKAMURA, Hideo; MATSUURA, Yuichiro; KIMURA, Shojiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator YAMAKIDO, Michio; MATSUZAKA, Shigeru; YANAGIDA, Jitsuro; HOZAWA, Soichiro; ISHIOKA, Shinichi; NISHIMOTO, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, lkuyo; MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator Md. Masudur Rahman;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator SEIKOH, Rokuroh; KODAMA, Osamu; OGAWA, Yoshiteru; ITOH, Nobuaki; TAKEUCHI, Hitoshi; TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator SUMIYOSHI, Hiromichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator YOKOZAKI, Hiroshi; TAHARA, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator TAKIYAMA, Reiko; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu; KIKUCHI, Hirosato; YUGE, Osafumi; CHIKASUE, Fumihiko; TAIRA, Yutaka; JORDANOV, Jordan G.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator OHAMA, Koso; UEDA, Katsunori; OKAMOTO, Etsuji; FUJIWARA, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator SUMIYOSHI, Hiromichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator SUMIMOTO, Ryo; TAKAHASHI, Tadateru; YOSHIOKA, Shinkichirou; HAYASHI, Koji; KAMADA, Toru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; TAKEUCHI, Hitoshi; ITOH, Nobuaki; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator KODAMA, Osamu; TAKEUCHI, Hitoshi; ITO, Nobuaki; TANAKA, Tsuneo; SEIKOH, Rokuro; ICHIBA, Yasuyuki; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator TANGGO, Yunus;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator HIRAOKA, Yukio; ISHIZAWA, Shoichi; KAMADA, Toshihiko; OKUDA, Hisanori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator HIRAOKA, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09