creator YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; AKIYAMA, Mitoshi; NISHIMOTO, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator KITO, Shozo; KISHIDA, Takenobu; MATSUBAYASHI, Hiroaki; MIYOSHI, Rie;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu; MALLIWAH, Jumanne A.; HIYAMA, Eiso; ICHIKAWA, Toru; KODAMA, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator HAMASAKI, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator MINAGI, Shogo; MIYAKE, Yoichiro; AKAGAWA, Yasumasa; TSURU, Hiromichi; SUGINAKA, Hidekazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru; MIYAZAKI, Tetsuji; CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, Ikuyo; OHTANI, Minako; TAKAHASHI, Seiji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator OKI, Shuichi; KOBAYASHI, Masuki; KAJIHARA, Shiroh; SAKODA, Katsuaki; UOZUMI, Tohru; OKAMOTO, Shigeru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiroh; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator NAKANISHI, Masanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator MIZUSEKI, Takaya; WATARI, Sadao; ISHIDA, Osamu; IKUTA, Yoshikazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutsuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; FUJII, Hideaki; ISHIKAWA, Yuichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator HIRABAYASHI, Akira; HAMAGUCHI, Naoki; SHIGEMOTO, Kenichiro; OCHIAI, Mariko; OKUSHIN, Sayuri; KOBAYASHI, Makoto; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio; HATA, Jotaro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator SHIMAMOTO, Hiroyuki; NOMURA, Yoko; KINOSHITA, Hirofumi; KIMURA, Shojiro; SHIMAMOTO, Yoriko; MATSUURA, Yuichiro; NOMURA, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator KOMAI, Tadashi; HAMADA, Takeshi; HAMADA, Taizo; TAMAMOTO, Mitsuhiro; SHIGETO, Naofumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator TAMAMOTO, Mitsuhiro; MIYAKE, Yoichiro; FUJITA, Yoko; SUGINAKA, Hidekazu; HAMADA, Taizo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator HAYASHIDANI, Seiji; FUJIWARA, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator NAKANO, Hiroshi; IGAWA, Mikio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator OKIDA, Motoichi; KIKUCHI, Hirosato; FUJII, Kohyu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator HORIKAWA, Yoshiya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi; KITAGAWA, Toshiyuki; ASANO, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12