creator FUJII, Kohyu; MORIO, Michio; KIKUCHI, Hirosato; MUKAIDA, Keiko; SATO, Nobuyoshi; YUGE, Osafumi; KAWAHARA, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator YAMAUCHI, Yasuhiko; KOBAYASHI, Michio; WATANABE, Akiharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator OKI, Shuichi; KOBAYASHI, Masuki; YOSHIHARA, Takashi; YAMADA, Kenji; SAKODA, Katsuaki; UOZUMI, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator AKITA, Susumu; KAWAHARA, Michio; TAKESHITA, Takahisa; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator HANAKI, Chihiro; FUJII, Kohyu; MORIO, Michio; TASHIMA, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator SADAMORI, Shinsuke;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator YAMANE, Motoi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator IZUMI, Takaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator IZUMI, Takaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator ITO, Chikako; KATO, Masafumi; MITO, Kazuyo; ISHIBASHI, Shinzo; MATSUMOTO, Yasuko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator YASUKAWA, Akihiro; NIHIRA, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator YASUKAWA, Akihiro; NIHIRA, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator HATANO, Eiji; MASUDA, Keizou; KAMEO, Hitoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; FUJII, Yasufumi; SEIKOH, Rokuro; TAKEUCHI, Hitoshi; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator FUJIKAWA, Koichi; YAMANE, Kosuke; KATSUTA, Shizutomo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator OKADA, Masanori; HIRAOKA, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator HIRATA, Tatsumi; KAWAHARA, Akira; MUNEOKA, Yojiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator SAITOH, Hitoshi; MUNEOKA, Yojiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator TAKEMOTO, Mayumi; SAITOH, Hitoshi; MUNEOKA, Yojiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12