creator Kamei, Chinatsu; Kato, Tomoko; Tsukamoto, Hidetoshi; Kimishima, Hiromu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10
creator Shiraki, Katsuhisa; Lu, Huimei; Ishimura, Yoshimasa; Kashiwabara, Shoji; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10
creator Nakamura, Kazuhiro; Kobayashi, Masao; Konishi, Nakao; Kawaguchi, Hiroshi; Miyagawa, Shin-ichiro; Sato, Takashi; Katoh, Osamu; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10
creator Takeda, Kei; Ubayama, Haruka; Sano, Ayako; Yoshii, Eiichi; Koizumi, Toru;
journal title Tetrahedron letters
volume Volume 39
issue Issue 29
date of issued 1998-07-16
creator Yoshizaki, Hiroki; Tanaka, Tadashi; Yoshii, Eiichi; Koizumi, Toru; Takeda, Kei;
journal title Tetrahedron letters
volume Volume 39
issue Issue 1-2
date of issued 1998-01-01
creator Takeda, Kei; Sakurama, Keiki; Yoshii, Eiichi;
journal title Tetrahedron letters
volume Volume 38
issue Issue 18
date of issued 1997-05-05
creator Takeda, Kei; Ohnishi, Yuji;
journal title Tetrahedron letters
volume Volume 41
issue Issue 21
date of issued 2000-05-29
creator Takeda, Kei; Imaoka, Ikuhiro; Yoshii, Eiichi;
journal title Tetrahedron
volume Volume 50
issue Issue 27
date of issued 1994
creator Takeda, Kei; Sumi, Koichi; Hagisawa, Susumu;
journal title Journal of organometallic chemistry
volume Volume 611
issue Issue 1-2
date of issued 2000-10-06
creator Morioka, N.; Morita, K.; Kitayama, S.; Dohi, T.;
journal title The International Journal of Neuropsychopharmacology
volume Volume 7
issue Issue suppl 2
date of issued 2004-06
creator Morita, Katsuya; Hamamoto, Masahiro; Arai, Shigeaki; Kitayama, Shigeo; Irifune, Masahiro; Kawahara, Michio; Kihira, Kenji; Dohi, Toshihiro;
journal title Brain Research
volume Volume 1057
issue Issue 1-2
date of issued 2005-09-28
creator Arai, Shigeaki; Morita, Katsuya; Kitayama, Shigeo; Kumagai, Kei; Kumagai, Michiko; Kihira, Kenji; Dohi, Toshihiro;
journal title Brain research
volume Volume 964
issue Issue 1
date of issued 2003-02-21
creator Morita, Katsuya; Miyasako, Takanori; Kitayama, Shigeo; Dohi, Toshihiro;
journal title Biochimica et Biophysica Acta
volume Volume 1673
issue Issue 3
date of issued 2004-08-04
creator Morita, Katsuya; Morioka, Norimitsu; Abdin, Joynal; Kitayama, Shigeo; Nakata, Yoshihiro; Dohi, Toshihiro;
journal title Pain
volume Volume 111
issue Issue 3
date of issued 2004-10
creator Hashimoto, W.; Kitayama, S.; Kumagai, K.; Morioka, N.; Morita, Katsuya; Dohi, Toshihiro;
journal title Life Sciences
volume Volume 76
issue Issue 14
date of issued 2005-02-18
creator Tamagawa, Hiroshi; Takahashi, Ichiro; Furuse, Mikio; Yoshitake, Yuka; Tsukita, Shoichiro; Itoh, Toshinori; Matsuda, Hikaru; Kiyono, Hiroshi;
journal title Laboratory investigation
volume Volume 83
issue Issue 7
date of issued 2003-07
creator Kato, Yukio; Shimizu, M.; Igarashi, A.; Ishii, M.; Kawaguchi, Hiroyuki; Kamata, Nobuyuki; Sugiyama, Masaru; Kurihara, Hidemi; Tsuji, K.; Kawamoto, T.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
creator Komori, Toshihisa;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08