creator Takahashi, Hitoshi; Kumagai, Takanori; Kitani, Kyoko; Mori, Miwako; Matoda, Yasuyuki; Sugiyama, Masanori;
journal title Journal of Biological Chemistry
volume Volume 282
issue Issue 12
date of issued 2007-03-23
creator Nezu, Tomohisa; Hosomi, Naohisa; Takahashi, Tetsuya; Anno, Kumiko; Aoki, Shiro; Shimamoto, Akira; Maruyama, Hirofumi; Hayashi, Tomonori; Matsumoto, Masayasu; Tahara, Hidetoshi;
journal title EBioMedicine
volume Volume 2
issue Issue 8
date of issued 2015-05
creator KAMBE, Masayuki; TSUBOKURA, Tokuo; SUGIMOTO, Yoshimi; YASUDA, Nobumasa; TAKEZAKI, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator AMANO, Kuniki; NISHIKI, Masayuki; YAMANE, Motoi; MATSUYAMA, Toshiya; KATAOKA, Tsuyoshi; TANAKA, Tsuneo; EZAKI , Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu; KODAMA, Takashi; MASUDA, Tetsuhiko; NAKAI, Shiro; KADO, Shigenobu; OHIGASHI, Seiji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator MALLIWAH, Jumanne A.; KAJIHARA, Hiroki; SUEDA, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator KOZIOL, James A.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator ICHIKAWA, Tooru; YOKOYAMA, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator YAMAKIDO, Michio ; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Sinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; INAMIZU, Tsutomu; NISHIMOTO, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03