creator Masujima, Tsutomu; Hirakawa, Yasuyuki; Shingaki, Tomoteru;
creator Tsukuma, Hidehiko; Ishikawa, Kiyomu; Tsuru, Satoko; Amano, Hideaki; Iwasawa, Kazuo; Tanaka, Takeshi;
creator Takata, Takashi; Miyauchi, Mutsumi; Ogawa, Ikuko; Kudo, Yasusei; Sato, Sunao;
creator Sadamori, Shinsuke; Hamada, Taizou; Murata, Hiroshi; Nishimura, Masahiro;
creator Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Tominaga, Atsushi; Sakohara, Shuji; Iizawa, Takashi;
creator Sadamori, Shinsuke; Hamada, Taizou; Abekura, Hitoshi; Murata, Hiroshi; Nakai, Nobuyuki;
creator Koike, Tohru; Ohtani, Kazuhiro; Kumagai, Takanori;
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 148
issue Issue 1
date of issued 2006-01
creator Tsuruda, Hitoshi; Yamada, Tetsuro; Iwami, Yuko; Ishizuka, Yasuo; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
creator Sakurai, Kazuhiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
creator Fujita, Mioru; Tamamoto, Mitsuhiro; Kato, Ryoji; Seo, Teruaki; Hamada, Taizo; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01