creator MIYAKE, Yoichiro; NAKANO, Hiroshi; NIHIRA, Hiromi; SUGINAKA, Hidekazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator ITANO, Satoshi; FUCHIMOTO, Sadanori; HAMADA, Fumihiro; KIMURA, Takanobu; ORITA, Kunzo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator NAOMOTO, Yoshio; OHNISHI, Takehisa; GOHCHI, Akira; OHNISHI, Nobuyuki; YAMAGIWA, Hiroshi; ORITA, Kunzo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; KAWABORI, Katsufumi; GOTOH, Takahiko; DOHI, Kiyohiko; HARUMA, Ken;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator MATSUYAMA, Toshiya; KAWABORI, Katsufumi; NAKATSUKA, Hirofumi; TOKUMO, Kenji; HARUMA, Ken; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; CHIKASUE, Fumihiko; KOJIMA, Tohru; TSUKUE, Ichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator SHIMAMOTO, Hiroyuki; OKAMOTO, Mitsunori; SUEDA, Takashi; SAKURA, Eiichiro; YOKOTE, Yuji; TSUCHIOKA, Yukiko; MATSUURA, Hideo; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator YAMAKIDO, Michio; HARA, Hitoshi; KAMITSUNA, Akimitsu; TAKAISHI, Masatoshi; YORIOKA, Noriaki; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; FUJIWARA, Saeko; KATSUBE, Mutsuko; NISHIMOTO, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KANATA, Suzue;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KANATA, Suzue;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KATAOKA, Tsuyoshi; NISHIKI, Masayuki; YAMANE, Motoi; KUSHIRO, Jun-ichi; FUJII, Yasufumi; MATSUYAMA, Toshiya; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; OGAWA, Mitsuyo; TAKABA, Norio; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator FUJIWARA, Saeko; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; ICHIMARU, Shinichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; NOUMI, Kazumasa; KAWAMOTO, Masahide; YAMAKIDO, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; ASAHARA, Toshimasa; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator YOKOZAKI, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator HARUMA, Ken; SUMII, Koji; UEMURA, Naomi; TARI, Akira; INABA, Yoshiro; YOSHIHARA, Masaharu; TOKUTOMI, Tadashi; SEKITO, Masaki; INBE, Akira; TESHIMA, Hitoshi; OHGOSHI, Hiroaki; TOKUMO, Kenji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator ITO, Akihiro; WATANABE, Hiromitsu; AOYAMA, Hideyuki; NAKAGAWA, Yoshiyuki; MORI, Masahiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator YAMANE, Takashi; NAKABAYASHI, Hidekazu; ITO, Shiro; SUMII, Hiroshi; KAWAI, Akira;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator HORIKAWA, Yoshiya; SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator OKUSHIN, Sayuri; TAKAISHI, Masatoshi; TAKAHASHI, Naoko; OGAWA, Takahiko; KANAHARA, Koji; HAMAGUCHI, Naoki; HIRABAYASHI, Akira; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06