creator Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 9
date of issued 2019-02-22
creator Kawasaki, Noritaka; Asada, Rie; Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Imaizumi, Kazunori;
journal title Scientific Reports
volume Volume 2
date of issued 2012-11-12
creator Sakamoto, Shuichiro; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-04-26
creator Minamizaki, Tomoko; Konishi, Yukiko; Sakurai, Kaoru; Yoshioka, Hirotaka; Aubin, Jane E.; Kozai, Katsuyuki; Yoshiko, Yuji;
journal title Journal of Endocrinology
volume Volume 237
issue Issue 3
date of issued 2018-06
creator Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji;
journal title Current Protein & Peptide Science
volume Volume 16
issue Issue 3
date of issued 2015
creator Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji; Yoshioka, Hirotaka; Kozai, Katsuyuki; Aubin, Jane E.; Maeda, Norihiko;
journal title Prostaglandins & Other Lipid Mediators
volume Volume 97
issue Issue 3-4
date of issued 2012-03