creator Kimura, Tomoki; Nishibuchi, Ikuno; Murakami, Yuji; Kenjo, Masahiro; Kaneyasu, Yuko; Nagata, Yasushi;
journal title International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
volume Volume 82
issue Issue 4
date of issued 2012-03-15
creator Ozawa, Mio; Yokoo, Kyoko; Funaba, Yuuki; Fukushima, Sayo; Fukuhara, Rie; Uchida, Mieko; Aiba, Satoru; Doi, Miki; Nishimura, Akira; Hayakawa, Masahiro ; Nishimura, Yutaka; Ohira, Mitsuko;
journal title Advances in Neonatal Care
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2017-06-01
creator Satoh, Takunori ; Nakamura , Yuri; Satoh K. , Akiko;
journal title Biology Open
volume Volume 5
date of issued 2016-08
creator Zhao, Juanjuan; Urakawa, Susumu; Matsumoto, Jumpei; Li, Ruixi; Ishii, Yoko; Sasahara, Masakiyo; Peng, Yuwen; Ono, Taketoshi; Nishijo, Hisao;
journal title BioMed Research International
volume Volume 2013
date of issued 2013-11
creator Tsutani, Yasuhiro; Miyata, Yoshihiro; Masuda, Takeshi; Fujitaka, Kazunori; Doi, Mihoko; Awaya, Yoshikazu; Kuyama, Shoichi; Kitaguchi, Soichi; Ueda, Kazuhiro; Hattori, Noboru; Okada, Morihito;
journal title BMC Cancer
volume Volume 18
date of issued 2018-12-10
creator Horimasu, Yasushi; Ishikawa, Nobuhisa; Tanaka, Sonosuke; Hirano, Chihiro; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Fujitaka, Kazunori; Hamada, Hironobu; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki;
journal title BMC Cancer
volume Volume 17
date of issued 2017-04-12
creator Miwata, Tomohiro; Hiyama, Tooru; Trong Quach, Duc; Le, Huy Minh; Thi, Hua Ha Ngoc; Oka, Shirou; Tanaka, Shinji; Arihiro, Kouji; Chayama, Kazuaki;
journal title BMC Gastroenterology
volume Volume 14
date of issued 2014-11-30
creator Moriwaki, Katsuyuki; Sanuki, Mikako; Sugimoto, Yuki; Hashimoto, Ken; Toyota, Yukari; Shiroyama, Kazuhisa; Kurita, Shigeaki; Fujii, Kiyoshi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2019-03-01
creator Moriwaki, Katsuyuki; Yuge, Osafumi; Shimada, Steven; Collins, Jerry G;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 2008-06-20
creator Nagai, Takuo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Irifuku, Taisuke; Sasaki, Kensuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 11
issue Issue 8
date of issued 2016-08-11
creator Maeda, Kazuya; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Nagai, Takuo; Irifuku, Taisuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 12
issue Issue 3
date of issued 2017-03-09
creator Tamura, Ryo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Sasaki, Kensuke; Maeda, Kazuya; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 13
issue Issue 5
date of issued 2018-05-03
creator Soji, Kotaro; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Sasaki, Kensuke; Doi, Toshiki; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 13
issue Issue 8
date of issued 2018-08-16
creator Yokoo, Kyoko; Tabara, Hiromi; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori; Hunaba, Yuki; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 2013-03
creator Ozawa, Mio; Funaba, Yuuki; Fukushima, Sayo;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 20
issue Issue 2
date of issued 2014
creator Yokoo, Kyoko; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator 横尾 京子; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator Funaba, Yuuki; Ozawa, Mio; Fujimoto, Saori; Fukushima, Sayo; Oohira, Mitsuko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 23
issue Issue 1
date of issued 2017-04
creator Yokoo, Kyoko; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 23
issue Issue 2
date of issued 2017-11