creator Fujita, Yoshihisa;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2016-03-20
creator Kobayashi, Masao;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 63
issue Issue 1-6
date of issued 2015-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 63
issue Issue 1-6
date of issued 2015-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 63
issue Issue 1-6
date of issued 2015-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 63
issue Issue 1-6
date of issued 2015-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 63
issue Issue 1-6
date of issued 2015-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 63
issue Issue 1-6
date of issued 2015-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会 ;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator Takehara, Hiroki; Maruyama, Kentaro; Nishihara, Masahiro; Kanazawa, Akifumi; Sugimoto, Satoshi; Takayama, Syoichi; Nishihara, Masayoshi; Oka, Hiroshi;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator Nonoshita, Takashi; Otsuka, Shinya; Inagaki, Masaru; Iwagaki, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-12
creator Karki, Prasanna; Hirano, Hirofumi; Yamahata, Hitoshi; Fujio, Shingo; Yonezawa, Hajime; Iida, Koji; Bohara, Manoj; Oyoshi, Tatsuki; Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-12
creator Komoto, Daisuke; Iida, Koji; Higaki, Toru; Kaichi, Yoko; Takauchi, Komei; Arihiro, Koji; Kakita, Akiyoshi; Hirokawa, Yutaka; Awai, Kazuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-12
creator Sakoda, Takuya; Murakami, Yoshiaki; Kondo, Naru; Uemura, Kenichirou; Hashimoto, Yasushi; Nakagawa, Naoya; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Bohara, Manoj; Sugata, Sei; Nishimuta, Yosuke; Karki, Prasanna; Nagayama, Tetsuya; Sakamoto, Shigeyuki; Tokimura, Hiroshi; Arita, Kazunori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Nakanuno, Ryuichi; Yasuda, Toshimichi; Hamada, Hiroshi; Yoshikawa, Hiroshi; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09