creator Osaki, Yuka; Sugiura, Takahiro; Kajitani, Misa; Kaneko, Takehiko;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 3
date of issued 2016-09-20
creator Yamaguchi, Satoshi; Kitamura, Jiro;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2016-12-20
creator Fukuda, Shiro; Matayoshi, Hiroaki; Miyake, Nanae;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2016-12-20
creator Kaihara, Yasutaka; Nizato, Noriko; Tachikake, Meiko; Mitsuhata, Chieko; Kozai, Katsuyuki;
journal title Japan Journal of Dental Welfare
volume Volume 21
issue Issue 1
date of issued 2016-06-30
creator Fukuhara, Kumi; Kondo, Takashi; Miyosi, Hirotsugu; Kato, Takahiro; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 1・2
date of issued 2017-06-20
creator Fukuda, Shiro; Miyake, Nanae; Matayoshi, Hiroaki;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 1・2
date of issued 2017-06-20
creator Sato, Hiroki; Taguchi, Shima; Haraki, Toshiaki; Oshita, Kyoko; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 1・2
date of issued 2017-06-20
creator Toyota, Yukari; Kurita, Shigeaki; Moriwaki, Katsuyuki;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 1・2
date of issued 2017-06-20
creator Sato, Hiroki; Kondo, Takashi; Haraki, Toshiaki; Kato, Takahiro; Sanuki, Michiyoshi; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 2017-09-20
creator Nakano, Ayako; Yamagami, Yuki; Sugawara, Tomonori; Saita, Masashi; Asaga, Takehiko; Shirakami, Gotaro;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 2017-09-20
creator Gon, Rina; Nakanuno, Ryuichi; Senami, Masaki;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 2017-09-20
creator Noda, Yuko; Haraki, Toshiaki; Saeki, Noboru; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 2017-09-20
creator Akatsuka, Masayuki; Tatsumi, Hiroomi; Kuroda, Hiromitsu; Otsuki, Ikuto; Toyohara, Takashi; Masuda, Yoshiki;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 2017-09-20
creator Kaihara, Yasutaka; Sasahara, Hisako; Niizato, Noriko; Yamasaki, Kenji; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 55
issue Issue 4
date of issued 2017
creator Kaihara, Yasutaka; Sasahara, Hisako; Kozai, Katsuyuki; Niizato, Noriko; Sakurai, Kaoru; Nikawa, Hiroki; Hosohara, Kenichi; Yamasaki, Kenji;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2018
creator Anan, Masaya; Okumura, Koji; Kito, Nobuhiro; Shinkoda, Koichi;
journal title Journal of Physical Therapy Science
volume Volume 20
issue Issue 1
date of issued 2008
creator Asano, Takaki; Okada, Satoshi; Tsumura, Miyuki; Yeh, Tzu-Wen; Mitsui-Sekinaka, Kanako; Tsujita, Yuki; Ichinose, Youjiro; Shimada, Akira; Hashimoto, Kunio; Wada, Taizo; Imai, Kohsuke; Ohara, Osamu; Morio, Tomohiro; Nonoyama, Shigeaki; Kobayashi, Masao;
journal title Frontiers in Immunology
volume Volume 9
date of issued 2018-04-05
creator Tominaga, Shinji; Taniguchi, Shogo;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 54
issue Issue 2
date of issued 2018-06-20
creator Fukuda, Shiro; Miyake, Nanae; Matayoshi, Hiroaki;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 54
issue Issue 2
date of issued 2018-06-20
creator Nakakura, Shunsuke; Mori, Etsuko; Nagatomi, Nozomi; Tabuchi, Hitoshi; Kiuchi, Yoshiaki;
journal title Journal of Cataract & Refractive Surgery
volume Volume 38
issue Issue 7
date of issued 2012-07