creator Imada, Yasutaka; Yuki, Kiyoshi; Migita, Keisuke; Sadatomo, Takashi; Kuwabara, Masashi; Yamada, Toru; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 63
issue Issue 4
date of issued 2014-12
creator Nakagawa, Naomi; Yoshizumi, Masao; Kamada, Masahiro; Ishiguchi, Yukiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 1-2
date of issued 2015-06
creator Miyaso, Hideaki; Iwakawa, Kazuhide; Hamada, Yuki; Yasui, Nanako; Nishii, Gou; Akai, Masaaki; Kawada, Kengo; Nonoshita, Takashi; Kajioka, Hiroki; Isoda, Kenta; Kitada, Kouji; Nishie, Manabu; Hamano, Ryosuke; Tokunaga, Naoyuki; Tsunemitsu, Yosuke; Otsuka, Shinya; Inagaki, Masaru; Iwagaki, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 1-2
date of issued 2015-06
creator Fukumoto, Wataru; Nakamura, Yuko; Higaki, Toru; Tatsugami, Fuminari; Iida, Makoto; Awai, Kazuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 1-2
date of issued 2015-06
creator Zenda, Takahiro; Hagishita, Tomomi; Moriya, Makio; Kamesui, Tadashi; Shimizu, Junzo; Nakanishi, Isao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 1-2
date of issued 2015-06
creator Hamai, Yoichi; Hihara, Jun; Tanabe, Kazuaki; Furukawa, Takaoki; Yamakita, Ichiko; Ibuki, Yuta; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 1-2
date of issued 2015-06
creator Ito, Yumiko; Kawasaki, Hiromi; Yamasaki, Satoko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Nakanuno, Ryuichi; Yasuda, Toshimichi; Hamada, Hiroshi; Yoshikawa, Hiroshi; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Bohara, Manoj; Sugata, Sei; Nishimuta, Yosuke; Karki, Prasanna; Nagayama, Tetsuya; Sakamoto, Shigeyuki; Tokimura, Hiroshi; Arita, Kazunori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Sakoda, Takuya; Murakami, Yoshiaki; Kondo, Naru; Uemura, Kenichirou; Hashimoto, Yasushi; Nakagawa, Naoya; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Komoto, Daisuke; Iida, Koji; Higaki, Toru; Kaichi, Yoko; Takauchi, Komei; Arihiro, Koji; Kakita, Akiyoshi; Hirokawa, Yutaka; Awai, Kazuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-12
creator Karki, Prasanna; Hirano, Hirofumi; Yamahata, Hitoshi; Fujio, Shingo; Yonezawa, Hajime; Iida, Koji; Bohara, Manoj; Oyoshi, Tatsuki; Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-12
creator Nonoshita, Takashi; Otsuka, Shinya; Inagaki, Masaru; Iwagaki, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-12
creator Takehara, Hiroki; Maruyama, Kentaro; Nishihara, Masahiro; Kanazawa, Akifumi; Sugimoto, Satoshi; Takayama, Syoichi; Nishihara, Masayoshi; Oka, Hiroshi;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会 ;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 62
issue Issue 1-6
date of issued 2014-12
creator 広島大学医学出版会;
journal title Medical journal of Hiroshima Universtiy
volume Volume 63
issue Issue 1-6
date of issued 2015-12