creator Noshiro, Mitsuhide; Kawamoto, Takeshi; Nakashima, Ayumu; Ozaki, Noritsugu; Ueno, Toshinori; Saeki, Masayumi; Honda, Kiyomasa; Fujimoto, Katsumi; Kato, Yukio;
journal title Genes to Cells
volume Volume 23
issue Issue 8
date of issued 2018-08-16
creator Fujita, Yoshihisa;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2016-03-20
creator Suzuki, Yasuyuki; Imanaka, Keiichiro; Izumoto, Tohru; Shibata, Sayori; Natori, Makiko; Koh, Tadaishi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 2
date of issued 2016-06-20
creator Kotomori, Yuri; Sasaki, Michiko; Kawahata, Masatoshi; Yamaguchi, Kentaro; Takeda, Kei;
journal title The Journal of Organic Chemistry
volume Volume 80
issue Issue 21
date of issued 2015-11-06
creator Sasaki, Michiko; Ando, Masafumi; Kawahata, Masatoshi; Yamaguchi, Kentaro; Takeda, Kei;
journal title Organic Letters
volume Volume 18
issue Issue 7
date of issued 2016-04-01
creator Osaki, Yuka; Sugiura, Takahiro; Kajitani, Misa; Kaneko, Takehiko;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 3
date of issued 2016-09-20
creator Yamaguchi, Satoshi; Kitamura, Jiro;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2016-12-20
creator Fukuda, Shiro; Matayoshi, Hiroaki; Miyake, Nanae;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2016-12-20
creator Kaihara, Yasutaka; Nizato, Noriko; Tachikake, Meiko; Mitsuhata, Chieko; Kozai, Katsuyuki;
journal title Japan Journal of Dental Welfare
volume Volume 21
issue Issue 1
date of issued 2016-06-30
creator Fukuhara, Kumi; Kondo, Takashi; Miyosi, Hirotsugu; Kato, Takahiro; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 1・2
date of issued 2017-06-20
creator Fukuda, Shiro; Miyake, Nanae; Matayoshi, Hiroaki;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 1・2
date of issued 2017-06-20
creator Sato, Hiroki; Taguchi, Shima; Haraki, Toshiaki; Oshita, Kyoko; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 53
issue Issue 1・2
date of issued 2017-06-20