creator Fukuda, Shiro; Matayoshi, Hiroaki; Miyake, Nanae;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2016-12-20
creator Yamaguchi, Satoshi; Kitamura, Jiro;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 4
date of issued 2016-12-20
creator Osaki, Yuka; Sugiura, Takahiro; Kajitani, Misa; Kaneko, Takehiko;
journal title Ansesthesia and Resuscitation
volume Volume 52
issue Issue 3
date of issued 2016-09-20
creator Hara, Noriyuki; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kawakami, Hideshi; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 2
date of issued 2016-06
creator Hatooka, Masahiro; Kawaoka, Tomokazu; Aikata, Hiroshi; Honda, Fumi; Nakamura, Yuki; Nakano, Norihito; Morio, Kei; Fukuhara, Takayuki; Kobayashi, Tomoki; Nagaoki, Yuko; Tsuge, Masataka; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Kawakami, Yoshiiku; Awai, Kazuo; Chayama, Kazuaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 2
date of issued 2016-06
creator Sasaki, Michiko; Ando, Masafumi; Kawahata, Masatoshi; Yamaguchi, Kentaro; Takeda, Kei;
journal title Organic Letters
volume Volume 18
issue Issue 7
date of issued 2016-04-01
creator Kotomori, Yuri; Sasaki, Michiko; Kawahata, Masatoshi; Yamaguchi, Kentaro; Takeda, Kei;
journal title The Journal of Organic Chemistry
volume Volume 80
issue Issue 21
date of issued 2015-11-06