creator 小田 幹子; Tanohara, Yumi; Yamasaki, Satoko; Kawasaki, Hiromi;
journal title 中等教育研究紀要 /広島大学附属福山中・高等学校
volume Volume 59
date of issued 2019-03-31
creator Hishida, Asahi; Matsuo, Keitaro; Goto, Yasuyuki; Naito, Mariko; Wakai, Kenji; Tajima, Kazuo; Hamajima, Nobuyuki;
journal title BMC Gastroenterology
volume Volume 9
date of issued 2009-07-09
creator Shibata, Yuuka; Sagara, Yumeka; Tokooji, Tomoharu; Taogoshi, Takanori; Tanaka, Maiko; Hide, Michihiro; Matsuo, Hiroaki;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2018-06-01
creator Kaneko, Masayuki; Imaizumi, Kazunori; Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Asada, Rie; Matsuhisa, Koji; Ohtake, Yosuke;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 40
issue Issue 9
date of issued 2017-09-01
creator Ishida, Keishi; Saiki, Takashi; Umeda, Kanae; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 40
issue Issue 7
date of issued 2017-07-01
creator Ishida, Keishi; Kotake, Yaichiro; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 40
issue Issue 3
date of issued 2017-03-01
creator Kaneko, Masayuki; Saito, Ryo; Okuma, Yasunobu; Nomura, Yasuyuki;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2012-02-01
creator Mimori, Seisuke; Okuma, Yasunobu; Kaneko, Masayuki; Kawada, Koichi; Hosoi, Toru; Ozawa, Koichiro; Nomura, Yasuyuki; Hamana, Hiroshi;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2012-10-01
creator Tamura, Takayoshi; Noda, Masafumi; Ozaki, Moeko; Maruyama, Masafumi; Matoba, Yasuyuki; Kumagai, Takanori; Sugiyama, Masanori;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 33
issue Issue 10
date of issued 2010-10-01
creator Ikawa, Kazuro; Shimatani, Tomohiko; Hayato, Seiichi; Morikawa, Norifumi; Tazuma, Susumu;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 30
issue Issue 5
date of issued 2007-05
creator Kamikawa, Rintaro; Ikawa, Kazuro; Morikawa, Norifumi; Asaoku, Hideki; Iwato, Koji; Sasaki, Ayako;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 29
issue Issue 11
date of issued 2006-11
creator Kaneko, Masayuki; Takahashi, Tomoko; Niinuma, Yoshifumi; Nomura, Yasuyuki;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 27
issue Issue 8
date of issued 2004-08
creator Kaneko, Masayuki; Niinuma, Yoshifumi; Nomura, Yasuyuki;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 26
issue Issue 7
date of issued 2003-07
creator Inoue, Yoshio; Fujimoto, Yasuhiro; Sugiyama, Masanori; Yoshida, Tetsuya; Yamase, Toshihiro;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 18
issue Issue 7
date of issued 1995-07-15
creator Inoue, Yoshio; Kanamori, Tatsuyuki; Fujimoto, Yasuhiro; Sugiyama, Masanori; Yoshida, Tetsuya;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 18
issue Issue 6
date of issued 1995-06-15
creator Yokooji, Tomoharu; Nouma, Hitomi; Ogino, Ryohei; Taogoshi, Takanori; Morita, Eishin; Matsuo, Hiroaki;
journal title Allergology International
volume Volume 68
issue Issue 1
date of issued 2019-01
creator Kanegane, Hirokazu; Hoshino, Akihiro; Okano, Tsubasa; Yasumi, Takahiro; Wada, Taizo; Takada, Hidotoshi; Okada, Satoshi; Yamashita, Motoi; Yeh, Tzu-wen; Nishikomori, Ryuta; Takagi, Masatoshi; Imai, Kohsuke; Ochs, Hans D.; Morio, Tomohiro;
journal title Allergology International
volume Volume 67
issue Issue 1
date of issued 2018-01
creator Fujimoto, Wataru; Fukuda, Mikiko; Yokooji, Tomoharu; Yamamoto, Takahiro; Tanaka, Akira; Matsuo, Hiroaki;
journal title Allergology International
volume Volume 65
issue Issue 4
date of issued 2016-10
creator Matsuo, Hiroaki; Yokooji, Tomoharu; Taogoshi, Takanori;
journal title Allergology International
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-10
creator Kan, Takanobu; Hiragun, Takaaki; Ishii, Kaori; Hiragun, Makiko; Yanase, Yuhki; Tanaka, Akio; Hide, Michihiro;
journal title Allergology International
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-07