creator Ishibashi, Takuya; Hirakawa, Katsuhiro; Takeno, Sachio; Takumida, Masaya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2017-08
creator Pratomo, Irandi Putra; Isbaniyah, Fathiyah; Koba, Yumiko; Ohge, Hiroki; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2017-08
creator Nomura, Toshihito; Hisata, Ken; Toyama, Yudai; Sakaguchi, Keita; Igarashi, Naru; Nakao, Akihiro; Matsunaga, Nobuaki; Komatsu, Mitsutaka; Obinata, Kaoru; Shimizu, Toshiaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2017-08
creator Maeda, Yuyo; Yamaguchi, Satoshi; Takeda, Masaaki; Kolakshyapati, Manish; Mizuno, Junichi; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2017-08
creator Iwakawa, Kazuhide; Nonoshita, Takashi; Hamada, Yuki; Yasui, Nanako; Akai, Masaaki; Isoda, Kenta; Kitada, Kouji; Hamano, Ryosuke; Tokunaga, Naoyuki; Miyaso, Hideaki; Tsunemitsu, Yosuke; Otsuka, Shinya; Inagaki, Masaru; Iwagaki, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2017-08
creator Morishige, Mizuki; Takeda, Masaaki; Yamaguchi, Satoshi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03
creator Ohba, Hideo; Yamaguchi, Satoshi; Magaki, Takuro; Takeda, Masaaki; Kolakshyapati, Manish; Sadatomo, Takashi; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03
creator Imaoka, Yuki; Ohira, Masahiro; Kuroda, Shintaro; Tahara, Hiroyuki; Ide, Kentaro; Ishiyama, Kohei; Kobayashi, Tsuyoshi; Ishikawa, Masaki; Awai, Kazuo; Ohdan, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03
creator Honda, Yohji; Kubo, Masami; Takaki, Shintaro; Mori, Nami; Ishikawa, Masaki; Kakizawa, Hideaki; Tsuji, Keiji; Furukawa, Yoshinari;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03
creator Zenda, Takahiro; Araki, Ichiro; Hamano, Naomichi; Nishida, Hiroto; Ikeda, Masatoshi; Bunko, Hisashi; Aoki, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03
creator Oeki, Miki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Chen, Huifang; Miyakoshi, Yukiko; Nakatani, Hisae; Fujii, Tomie; Rahman, Md Moshiur; Kobayashi, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Tanaka, Tomoko; Ohge, Hiroki; Sakashita, Mitsuru; Nagano, Akiko; Watadani, Yusuke; Shimada, Norimitsu; Yano, Raita; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichirou; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Noma, Midori; Matsuura, Kazuo; Ohara, Masahiro; Itamoto, Toshiyuki; Nishisaka, Takashi; Ohdan, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Goto, Kumiko; Tsuji, Keiji; Honda, Yohji; Takaki, Shintaro; Mori, Nami; Kakizawa, Hideaki; Kurihara, Sho; Hiyama, Eiso; Furukawa, Yoshinari; Chayama, Kazuaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09