creator Takei, Yuichiro; Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji;
journal title International Journal of Endocrinology
volume Volume 2015
date of issued 2015-03-19
creator Yoshiko, Yuji; Oizumi, Kiyoshi; Hasegawa, Takuro; Minamizaki, Tomoko; Tanne, Kazuo; Maeda, Norihiko; Aubin, Jane E.;
journal title PLoS ONE
volume Volume 5
issue Issue 7
date of issued 2010-07-26
creator Yamamoto, Ryoko; Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji; Yoshioka, Hirotaka; Tanne, Kazuo; Aubin, Jane E; Maeda, Norihiko;
journal title Journal of Endocrinology
volume Volume 206
issue Issue 3
date of issued 2010-09
creator Jinnin, Ran; Okamoto, Yasumasa; Takagaki, Koki; Nishiyama, Yoshiko; Yamamura, Takanao; Okamoto, Yuri; Miyake, Yoshie; Takebayashi, Yoshitake; Tanaka, Keisuke; Sugiura, Yoshinori; Shimoda, Haruki; Kawakami, Norito; Furukawa, Toshi A; Yamawaki, Shigeto;
journal title Neuropsychiatric Disease and Treatment
volume Volume 13
date of issued 2016-12-22