creator Hashimoto, Hideo; Hayashi, Norihiro; Sasaki, Masaya; Kawakami, Hideyuki; Nakano, Hiroyuki; Kiiyukia, M.C.; Ishida, Shinji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23448
creator Saito, Akira; Akai, Tatsuo; Imamura, Tsuneaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23449
creator Ogawa, Yasuki; Kakuda, Shunpei; Takahashi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23450
creator Endo, Takuo; Matsuda, Osamu; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23451
creator Hayashi, Tomo'o;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23452
creator Sato, Akira; Tanimoto, Yukiteru; Imamura, Tsuneaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23453
creator Kubota, Kiyoshi; Esaka, Muneharu; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23454
creator Saitou, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23455
creator Saitou, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23456
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Nishio, Hironori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23457
creator Mimura, Gen; Yoshimoto, Satoru; Saito, Shin-ichi; Hayashi, Tomo'o; Takahasi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23458
creator Kubota, Kiyoshi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23459
creator Yoshida, Yasunori; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio; Hirata, Takehiko; Kanematu, Shigeto;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23460
creator Maeda, Teruo; Senba, Hiromi; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23461
creator Matsuda, Osamu; Ohmi, Ken-ichi; Sasada, Ken;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23462
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23463
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23464
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23465
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Sugiyama, Teruyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23466
creator Kayama, Mitsu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23467