Thumnail
creator Fujiwara, Yukichi; Kozono, Keina; Esaka, Muneharu; Iijima, Noriaki; Nagamatsu, Yasunori; Yoshida, Masayuki; Uematasu, Kazumasa;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics
volume Volume 1
issue Issue 2
date of issued 2006-06
Thumnail
creator Tamura, Sadaaki; Fukamiya, Narihiko; Okano, Masayoshi; Koyama, Junko; Koike, Kazuo;
journal title Natural Product Research
volume Volume 20
issue Issue 13
date of issued 2006-11
Thumnail
creator Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
journal title Microbial Pathogenesis
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2006-12
Thumnail
creator Elsaied, Hosam Easa; Kaneko, Ryo; Naganuma, Takeshi;
journal title Marine Biotechnology
volume Volume 8
issue Issue 5
date of issued 2006-10
Thumnail
creator Yamashita, Yusuke; Tategaki, Airo; Ogawa, Mari; Horiuchi, Hiroyuki; Nishida, Kensho; Akita, Sachiko; Matsuda, Haruo; Furusawa, Shuichi;
journal title Developmental and Comparative Immunology
volume Volume 30
issue Issue 5
date of issued 2006
Thumnail
creator Oku, Hiromi; Tokuda, Masaharu; Okumura, Takuji; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 144
issue Issue 3
date of issued 2006-07
Thumnail
creator Oku, Hiromi; Koizumi, Naoto; Okumura, Takuji; Kobayashi, Takanori; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 145
issue Issue 2
date of issued 2006-10
Thumnail
creator Yamada, Kazuhiko; Nishida-Umehara, Chizuko; Ishijima, Junko; Murakami, Takahiro; Shibusawa, Mami; Tsuchiya, Kimiyuki; Tsudzuki, Masaoki; Matsuda, Yoichi;
journal title Chromosome Research
volume Volume 14
issue Issue 6
date of issued 2006-09
Thumnail
creator Tsudzuki, Masaoki; Nishimura, Toshihide; Nishibori, Masahide; Matsuda, Youichi; Takahashi, Hideaki;
Thumnail
creator Tanaka, Hideki; Kamikake, Toshihiro; Kitajima, Kenichi; Sugimoto, Takashi; 近藤 聡子; Masuda, Yoshiaki; Wakabayashi, Yasunaga;
Thumnail
creator Yim, Myeong Hui;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 42
date of issued 2003-11-30
Thumnail
creator Satomura, Takami;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 42
date of issued 2003-11-30
Thumnail
creator Oh, Seok Jin;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 42
date of issued 2003-11-30
Thumnail
creator Kimura, Hiroyuki;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 42
date of issued 2003-11-30
Thumnail
creator Zhaorigetsu, Siqin;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 42
date of issued 2003-11-30
Thumnail
creator Yamada, Hiroshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 42
date of issued 2003-11-30
Thumnail
creator Uchiyama, Satoshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 42
date of issued 2003-11-30