creator Kato, Aki;
journal title Kaiyo monthly
issue Issue 60
date of issued 2017
creator Kato, Aki; Jonai, Tatsuyuki;
journal title The Japanese Journal of Phycology
volume Volume 64
issue Issue 1
date of issued 2016-03-10
creator Hamada, Tomoe; Ogura, Asami; Nakatsubo, Takayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Shimizu, Takayuki; Nagasawa, Kazuya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Shigeta, Toshihiro; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Saito, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Sakai, Yoichi; Endo, Azusa; Iwasaki, Nami; Tomiyama, Takeshi; Shibata, Junya; Yamaguchi, Shiyuuhei; Nakaguchi, Kazumitsu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Kawai, Koichiro; Saitou, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Nagasawa, Kazuya; Morikawa, Manabu;
journal title Bulletin of the Hoshizaki Green Foundation
issue Issue 22
date of issued 2019-03
creator Nagasawa, Kazuya; Kawai, Kouichirou;
journal title Bulletin of the Hoshizaki Green Foundation
issue Issue 19
date of issued 2016-03
creator Shigemori, Suguru; Oshiro, Kazushi; Wang, Pengfei; Yamamoto, Yoshinari; Wang, Yeqin; Sato, Takashi; Uyeno, Yutaka; Shimosato, Takeshi;
journal title BioMed Research International
volume Volume 2014
date of issued 2014-08-03
creator Nakamura, Yoshiaki; Nakane, Yoshifumi; Tsudzuki, Masaoki;
journal title Animal Science Journal
volume Volume 90
issue Issue 1
date of issued 2019-01-04
creator Nakatani, Nobutake; Ueda, Marina; Shindo, Hirotaka; Takeda, Kazuhiko; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 23
issue Issue 9
date of issued 2007-09
creator Takeda, Kazuhiko; Katoh, Shinya; Nakatani, Nobutake; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 22
issue Issue 12
date of issued 2006-12
creator Takeda, Kazuhiko; Takedoi, Hiroshi; Yamaji, Shuhei; Ohta, Keiichi; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 20
issue Issue 1
date of issued 2004-01