Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Nagai, Mitsuo; Kintou, Hiroaki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23445
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Takase, Yumiko; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23444
Thumnail
creator Matsunaga, Hiromasa; Iwata, Nakahiro; Kurokura, Hisashi; Hirano, Reijiro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23443
Thumnail
creator Kouno, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23442
Thumnail
creator Onbé, Takashi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23441
Thumnail
creator Moturi, Samuel A.; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23440
Thumnail
creator Ju-shey Ho; Tran The Do; Kasahara, Shogoro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23439
Thumnail
creator Ono, Seishi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23438
Thumnail
creator Saito, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23437
Thumnail
creator Saito, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23436
Thumnail
creator Sugiyama, Kazuo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23435
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Kurisu, Shingo; Suzuki, Kanichi; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23434
Thumnail
creator Mochioka, Noritaka; Kakuda, Shunpei; Tabeta, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23433
Thumnail
creator Moturi, Samuel A.; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23432
Thumnail
creator Miyazawa, Keisuke; Hori, Kanji; Ito, Keiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23431
Thumnail
creator Uye, Shin-ichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23430
Thumnail
creator Kawakami, Hideyuki; Nakano, Hiroyuki; Matsutani, Ichiro; Ohya, Keiji; Hayashi, Norihiro; Hashimoto, Hideo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 20
issue Issue 2
date of issued 1981-12
SelfDOI 10.15027/23429
Thumnail
creator Kawakami, Hideyuki; Nakano, Hiroyuki; Ohya, Keiji; Matsutani, Ichiro; Hayashi, Norihiro; Hashimoto, Hideo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 20
issue Issue 2
date of issued 1981-12
SelfDOI 10.15027/23428
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Matsumoto, Toshiya; Suzuki, Kanichi; Hasegawa, Tsutomu; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 20
issue Issue 2
date of issued 1981-12
SelfDOI 10.15027/23427
Thumnail
creator Fujii, Shunsaku; Yoshimura, Yukinori; Okamoto, Toshikazu; Tamura, Tatsudo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 20
issue Issue 2
date of issued 1981-12
SelfDOI 10.15027/23426