Thumnail
creator Yoshida, Yasunori; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio; Hirata, Takehiko; Kanematu, Shigeto;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23460
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23459
Thumnail
creator Mimura, Gen; Yoshimoto, Satoru; Saito, Shin-ichi; Hayashi, Tomo'o; Takahasi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23458
Thumnail
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Nishio, Hironori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23457
Thumnail
creator Saitou, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23456
Thumnail
creator Saitou, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23455
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Esaka, Muneharu; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23454
Thumnail
creator Sato, Akira; Tanimoto, Yukiteru; Imamura, Tsuneaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23453
Thumnail
creator Hayashi, Tomo'o;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23452
Thumnail
creator Endo, Takuo; Matsuda, Osamu; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23451
Thumnail
creator Ogawa, Yasuki; Kakuda, Shunpei; Takahashi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23450
Thumnail
creator Saito, Akira; Akai, Tatsuo; Imamura, Tsuneaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23449
Thumnail
creator Hashimoto, Hideo; Hayashi, Norihiro; Sasaki, Masaya; Kawakami, Hideyuki; Nakano, Hiroyuki; Kiiyukia, M.C.; Ishida, Shinji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23448
Thumnail
creator Saito, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23447
Thumnail
creator Saito, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23446
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Nagai, Mitsuo; Kintou, Hiroaki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23445
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Takase, Yumiko; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23444
Thumnail
creator Matsunaga, Hiromasa; Iwata, Nakahiro; Kurokura, Hisashi; Hirano, Reijiro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23443
Thumnail
creator Kouno, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23442
Thumnail
creator Onbé, Takashi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23441