Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Nagai, Mitsuo; Shigemoto, Eiji; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23471
Thumnail
creator Wang, Zhao Hong; Sato, Kiyotaca; Okada, Masakazu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23470
Thumnail
creator Hatanaka, Chitoshi; Yokohiki, Keiichi; Matsuhashi, Shinpei;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23469
Thumnail
creator Ogawa, Yasuki; Wakashita, Fujio; Kakuda, Shunpei; Gushima, Kenji; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23468
Thumnail
creator Kayama, Mitsu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23467
Thumnail
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Sugiyama, Teruyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23466
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23465
Thumnail
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23464
Thumnail
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23463
Thumnail
creator Matsuda, Osamu; Ohmi, Ken-ichi; Sasada, Ken;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23462
Thumnail
creator Maeda, Teruo; Senba, Hiromi; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23461
Thumnail
creator Yoshida, Yasunori; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio; Hirata, Takehiko; Kanematu, Shigeto;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23460
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23459
Thumnail
creator Mimura, Gen; Yoshimoto, Satoru; Saito, Shin-ichi; Hayashi, Tomo'o; Takahasi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23458
Thumnail
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Nishio, Hironori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23457
Thumnail
creator Saitou, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23456
Thumnail
creator Saitou, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23455
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Esaka, Muneharu; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23454
Thumnail
creator Sato, Akira; Tanimoto, Yukiteru; Imamura, Tsuneaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23453
Thumnail
creator Hayashi, Tomo'o;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23452