Thumnail
creator Nakai, Kazuo; Kakuda, Shunpei; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23480
Thumnail
creator Endo, Takuo; Imabayashi, Hiromichi; Matsuda, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23479
Thumnail
creator Kurokawa, Masayuki; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23478
Thumnail
creator 萩元, 孝子; 太田, 欽幸;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23477
Thumnail
creator Nakatsukasa, Masae; Kuwada, Yoshinori; Murakami, Shin; Ohta, Yoshiyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23476
Thumnail
creator Gomez Diaz, Gabriel; Kasahara, Shogoro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23475
Thumnail
creator Fukunari, Atsushi; Maniwa, Jiro; Nagahama, Shinobu; Alfonso, Noel F.; Maeda, Teruo; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23474
Thumnail
creator Nagahama, Shinobu; Fukunari, Atsushi; Maniwa, Jiro; Alfenso, Noel F.; Maeda, Teruo; Tsutsumi, Yoshio; Tozuka, Ayako; Sato, Kunitada;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23473
Thumnail
creator Imabayashi, Hiromichi; Takahashi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23472
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Nagai, Mitsuo; Shigemoto, Eiji; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23471
Thumnail
creator Wang, Zhao Hong; Sato, Kiyotaca; Okada, Masakazu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23470
Thumnail
creator Hatanaka, Chitoshi; Yokohiki, Keiichi; Matsuhashi, Shinpei;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23469
Thumnail
creator Ogawa, Yasuki; Wakashita, Fujio; Kakuda, Shunpei; Gushima, Kenji; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23468
Thumnail
creator Kayama, Mitsu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23467
Thumnail
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Sugiyama, Teruyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23466
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23465
Thumnail
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23464
Thumnail
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23463
Thumnail
creator Matsuda, Osamu; Ohmi, Ken-ichi; Sasada, Ken;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23462
Thumnail
creator Maeda, Teruo; Senba, Hiromi; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23461