Thumnail
creator Uematsu, Kazumasa;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23511
Thumnail
creator Ogo, Masashi; Yamada, Shoichi; Kobayashi, Yasuo; Shibata, Jiro; Nagamatsu, Yasunori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23510
Thumnail
creator Sasabe, Masao; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23509
Thumnail
creator Sasabe, Masao; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23508
Thumnail
creator Yamate, Kouji; Takahashi, Masao; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23507
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Ro, Rentsu; Yamashita, Yousuke; Okazaki, Takashi; Mochizuki, Hironori; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23506
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; U, Shuho; Tsushima, Katsumi; Okutani, Norio; Tamura, Yuki; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23505
Thumnail
creator Ro, Rentsu; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23504
Thumnail
creator Gómez Díaz, Gabriel; Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23503
Thumnail
creator Uematsu, Kazumasa; Otake, Tsuguo; Kurokura, Hisashi; Tsukamoto, Katsumi; Oya, Machiko; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23502
Thumnail
creator Indrati, Retno; Ohta, Yoshiyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23501
Thumnail
creator Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23500
Thumnail
creator Hashimoto, Hiroaki; Okazima, Shizuka; Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23499
Thumnail
creator Umino, Tetsuya; Imabayashi, Hiromichi; Itozaki, Hiroyuki; Nakagawa, Heisuke; Yamanaka, Hiro'o;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23498
Thumnail
creator Shibata, Jiro; Tamiya, Masakatsu; Nagamatsu, Yasunori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23497
Thumnail
creator Kiiyukia, Ciira; Venkateswaran, Kasthuri; Navarro, Isabel M.; Nakano, Hiroyuki; Kawakami, Hideyuki; Hashimoto, Hideo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23496
Thumnail
creator Rajendran, Narasimmalu; Rajendran, Rajam; Matsuda, Osamu; Venugopalan, V. K.;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23495
Thumnail
creator Matsuda, Osamu; Nishii, Yoshinori; Yoon, Yang-Ho; Endo, Takuo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23494
Thumnail
creator Sasabe, Masao; Fukunari, Atsushi; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23493
Thumnail
creator Tsumura, Seiichi; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23492