Thumnail
creator Fukuba, Yoshinori; Sato, Kiyotaka;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23525
Thumnail
creator Yoshida, Shigeru; Ye, Xiuyun; Nishiumi, Tadayuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23524
Thumnail
creator Kawakami, Hideyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23523
Thumnail
creator Nishiumi, Tadayuki; Nakamura, Fumio; Kondo, Keiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23522
Thumnail
creator Ogawa, Yasuki; Hashimoto, Hiroaki; Kakuda, Shunpei; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23521
Thumnail
creator Rajendran, Narasimmalu; Matsuda, Osamu; Urushigawa, Yoshikuni;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23520
Thumnail
creator Marambe, Buddhi; Ando, Tadao; Kouno, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23519
Thumnail
creator Kuwada, Yoshinori; Ohta, Yoshiyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23518
Thumnail
creator Ishikawa, Kazuhiro; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23517
Thumnail
creator Lu, Liang Tong; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23516
Thumnail
creator Lu, Liang Tong; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Okazaki, Takashi; Yamashita, Yousuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23515
Thumnail
creator Matsuda, Osamu; Kishimoto, Yukinori; Hamasaki, Satoshi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23514
Thumnail
creator Taniguchi, Kohzo; Inoue, Koichi; Yamatani, Yoji; Otani, Isao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23513
Thumnail
creator Umino, Tetsuya; Takaba, Minoru; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23512
Thumnail
creator Uematsu, Kazumasa;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23511
Thumnail
creator Ogo, Masashi; Yamada, Shoichi; Kobayashi, Yasuo; Shibata, Jiro; Nagamatsu, Yasunori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23510
Thumnail
creator Sasabe, Masao; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23509
Thumnail
creator Sasabe, Masao; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23508
Thumnail
creator Yamate, Kouji; Takahashi, Masao; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23507
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Ro, Rentsu; Yamashita, Yousuke; Okazaki, Takashi; Mochizuki, Hironori; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23506