Thumnail
creator Hashimoto, Toshiya; Matsuda, Osamu; Yamamoto, Tamiji; Yonei, Yoshimi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24670
Thumnail
creator Taniguchi, Kohzo; Obitsu, Taketo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24669
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Zhang, Ge; Hagura, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24668
Thumnail
creator Zhang, Ge; Kubota, Kiyoshi; Hagura, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24667
Thumnail
creator Ikemoto, Masahiro; Kushida, Yasushi; Ota, Yasuhide;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24666
Thumnail
creator Matsuoka, Satoru; Muroga, Kiyokuni;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24665
Thumnail
creator Kumagai, Hajime; Hirayama, Keiichirou; Ishimoto, Ayumu; Ikeda, Kyousuke; Mitani, Katsunosuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24664
Thumnail
creator Shibuno, Takuro; Murakami, Hiroshi; Hashimoto, Hiroaki; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24663
Thumnail
creator Shibuno, Takuro; Hashimoto, Hiroaki; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24662
Thumnail
creator Sakoh, Hiroaki; Matsuda, Osamu; Yamamoto, Tamiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24661
Thumnail
creator Kang, Ju-Chan; Matsuda, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24660
Thumnail
creator Kang, Ju-Chan; Matsuda, Osamu; Yamamoto, Tamiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24659
Thumnail
creator Zhang, Ge; Kubota, Kiyoshi; Hagura, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1993-06
SelfDOI 10.15027/24658
Thumnail
creator Watanabe, Takashige; Taniguchi, Kohzo; Obitsu, Taketo; Yamatani, Yoji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1993-06
SelfDOI 10.15027/24657
Thumnail
creator Yamamoto, Tamiji; Hamasaki, Satoshi; Matsuda, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1993-06
SelfDOI 10.15027/24656
Thumnail
creator Yamamoto, Tamiji; Taniguchi, Akira;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1993-06
SelfDOI 10.15027/24655
Thumnail
creator Hamada, Chioaki; Hattori, Yuji; Ota, Yoko; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1992-12
SelfDOI 10.15027/24654
Thumnail
creator Uematsu, Kazumasa; Otake, Tsuguo; Tsukamoto, Yoichi; Sakakura, Yoshitaka; Kurokura, Hisashi; Hasumoto, Hiroshi; Tsukamoto, Katsumi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1992-12
SelfDOI 10.15027/24653
Thumnail
creator Yamamoto, Tamiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1992-12
SelfDOI 10.15027/24652
Thumnail
creator Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1992-12
SelfDOI 10.15027/24651