Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Hagura, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1994-12
SelfDOI 10.15027/24681
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Hagura, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1994-12
SelfDOI 10.15027/24680
Thumnail
creator Mustafa, Md. Ghulam; Takeda, Taka-aki; Umino, Tetsuya; Wakamatsu, Shigeru; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1994-12
SelfDOI 10.15027/24679
Thumnail
creator Kakimoto, Yoshihisa; Aida, Satoshi; Arai, Katsutoshi; Suzuki, Ryo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1994-12
SelfDOI 10.15027/24678
Thumnail
creator Kakimoto, Yoshihisa; Aida, Satoshi; Arai, Katsutoshi; Suzuki, Ryo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1994-12
SelfDOI 10.15027/24677
Thumnail
creator Tarutani, Kenji; Yamamoto, Tamiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24676
Thumnail
creator Yamamoto, Tamiji; Yamazaki, Tohru; Fujimori, Satoshi; Matsuda, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24675
Thumnail
creator Shibuno, Takuro; Chiba, Isao; Hashimoto, Hiroaki; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24674
Thumnail
creator Shibuno, Takuro; Ogata, Shin-ichi; Hashimoto, Hiroaki; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24673
Thumnail
creator Yang, Show-Ying; Kabeta, Seishi; Matsuda, Osamu; Yamamoto, Tamiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24672
Thumnail
creator Kang, Ju-Chan; Matsuda, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24671
Thumnail
creator Hashimoto, Toshiya; Matsuda, Osamu; Yamamoto, Tamiji; Yonei, Yoshimi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24670
Thumnail
creator Taniguchi, Kohzo; Obitsu, Taketo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1994-06
SelfDOI 10.15027/24669
Thumnail
creator Kubota, Kiyoshi; Zhang, Ge; Hagura, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24668
Thumnail
creator Zhang, Ge; Kubota, Kiyoshi; Hagura, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24667
Thumnail
creator Ikemoto, Masahiro; Kushida, Yasushi; Ota, Yasuhide;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24666
Thumnail
creator Matsuoka, Satoru; Muroga, Kiyokuni;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24665
Thumnail
creator Kumagai, Hajime; Hirayama, Keiichirou; Ishimoto, Ayumu; Ikeda, Kyousuke; Mitani, Katsunosuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24664
Thumnail
creator Shibuno, Takuro; Murakami, Hiroshi; Hashimoto, Hiroaki; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24663
Thumnail
creator Shibuno, Takuro; Hashimoto, Hiroaki; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1993-12
SelfDOI 10.15027/24662