creator Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
journal title Microbial Pathogenesis
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2006-12
creator Tamura, Sadaaki; Fukamiya, Narihiko; Okano, Masayoshi; Koyama, Junko; Koike, Kazuo;
journal title Natural Product Research
volume Volume 20
issue Issue 13
date of issued 2006-11
creator Fujiwara, Yukichi; Kozono, Keina; Esaka, Muneharu; Iijima, Noriaki; Nagamatsu, Yasunori; Yoshida, Masayuki; Uematasu, Kazumasa;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics
volume Volume 1
issue Issue 2
date of issued 2006-06
creator 長内 敬明; 元村 佳恵; Sakurai, Naoki;
journal title 日本食品科学工学会誌
volume Volume 50
issue Issue 5
date of issued 2003-05
creator 元村 佳恵; 長尾 多実子; Sakurai, Naoki;
journal title 日本食品科学工学雑誌
volume Volume 51
issue Issue 9
date of issued 2004
creator Isobe, Naoki;
journal title Animal Science Journal
volume Volume 78
issue Issue 1
date of issued 2007-02
creator Hashimoto, Maho; Herai, Yoshinori; Nagaoka, Toshinori; Kouno, Kenji;
journal title Soil Science and Plant Nutrition
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 2007-06
creator Sakugawa, Hiroshi; Cape, J. Neil;
journal title Environmental Pollution
volume Volume 147
issue Issue 3
date of issued 2007-06
creator Tham Yasmin Wai, Fon; Ozaki, Noriatsu; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Water, Air, & Soil Pollution
volume Volume 182
issue Issue 1-4
date of issued 2007-06
creator Shimizu, Noriaki; Kawamoto, June-ko; Utani, Koh-ichi;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 359
issue Issue 3
date of issued 2007-08-03
creator Shuto, Katsuyuki; Nakane, Kaneyuki;
journal title Ecological Research
volume Volume 22
issue Issue 3
date of issued 2007-05
creator Kim, Myung Hyun; Nakane, Kaneyuki; Lee, Jeong Taek; Bang, Hae Son; Na, Young Eun;
journal title Forest Ecology and Management
volume Volume 243
issue Issue 2-3
date of issued 2007-03-31
creator Sasaki, Akiko; Shikenya, Shozo; Takeda, Kazuhiko; Nakatsubo, Takayuki;
journal title Journal of Forest Research
volume Volume 12
issue Issue 1
date of issued 2007-02
creator Miyoshi, Miki; Horiuchi, Hiroyuki; Fukushima, Yuji; Matsuda, Haruo; Furusawa, Shuichi;
journal title Developmental and Comparative Immunology
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 2007
creator Kawanishi, Michiko; Yoshida, Teruyoyo; Kijima, Mayumi; Yagyu, Kazuhiro; Nakai, Toshihiro; Okada, Sanae; Endo, Akihito; Murakami, Masaru; Morita, Hidetoshi; Suzuki, Shoko;
journal title Letters in Applied Microbiology
volume Volume 44
issue Issue 5
date of issued 2007-05