creator Sugiyama, Kazuo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Hayashi, Tomoo; Takahashi, Masao; Miyabayashi, Yutaka; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio; Takeno, Hyoma;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Kawatow, Katsuyasu; Muroga, Kiyokuni; Izawa, Kunihiko; Kasahara, Shogoro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Shiga, Katsuji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Hosaka, Hideaki; Ihara, Kiyoshi; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Watanabe, Moriyuki; Terada, Takato;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
Thumnail
creator Fujigami, Asao; Suzuki, Kanichi; Kubota, Kiyoshi; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Kubota, Kiyoshi; Matsumoto, Toshiya; Kurisu, Shingo; Suzuki, Kanichi; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Kubota, Kiyoshi; Omura, Keiko; Fujimoto, Makiko; Suzuki, Kanichi; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator 広島大学生物生産学部 ;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Yamatani, Yoji; Tokumitsu, Shigeru; Taniguchi, Kohzoh; Otani, Isao; Tomita, Tsukasa;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Fujii, Shunsaku; Watari, Tatsuo; Tamura, Tatsudo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Murata, Masayoshi; Kawaguchi, Shinobu; Mitani, Katsunosuke; Tokunaga, Mitsunori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Murata, Masayoshi; Fujii, Hideaki; Yano, Shinji; Mitani, Katsunosuke; Tokunaga, Mitsunori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Murata, Masayoshi; Kajikawa, Michiharu; Kuniyasu, Chikara; Yoshida, Yoshimitu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Yoshida, Shigeru;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Urawa, Shigehiko; Muroga, Kiyokuni; Kasahara, Shogoro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator Kubota, Kiyoshi; Matsumoto, Toshiya; Suzuki, Kanichi; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 1980-07-30
creator 広島大学生物生産学部 ;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 1979-12-25