creator Sasabe, Masao; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23508
creator Sasabe, Masao; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23509
creator Ogo, Masashi; Yamada, Shoichi; Kobayashi, Yasuo; Shibata, Jiro; Nagamatsu, Yasunori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23510
creator Uematsu, Kazumasa;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23511
creator Umino, Tetsuya; Takaba, Minoru; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23512
creator Taniguchi, Kohzo; Inoue, Koichi; Yamatani, Yoji; Otani, Isao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23513
creator Matsuda, Osamu; Kishimoto, Yukinori; Hamasaki, Satoshi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23514
creator Lu, Liang Tong; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Okazaki, Takashi; Yamashita, Yousuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23515
creator Lu, Liang Tong; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23516
creator Ishikawa, Kazuhiro; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23517
creator Kuwada, Yoshinori; Ohta, Yoshiyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23518
creator Marambe, Buddhi; Ando, Tadao; Kouno, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23519
creator Rajendran, Narasimmalu; Matsuda, Osamu; Urushigawa, Yoshikuni;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23520
creator Ogawa, Yasuki; Hashimoto, Hiroaki; Kakuda, Shunpei; Gushima, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1991-06
SelfDOI 10.15027/23521
creator Nishiumi, Tadayuki; Nakamura, Fumio; Kondo, Keiji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23522
creator Kawakami, Hideyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23523
creator Yoshida, Shigeru; Ye, Xiuyun; Nishiumi, Tadayuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23524
creator Fukuba, Yoshinori; Sato, Kiyotaka;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23525
creator Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1991-12
SelfDOI 10.15027/23526
creator Hua, Ngoc-Phuc; Kobayashi, Fumihisa; Iwasaka, Yasunobu; Shi, Guang-Yu; Naganuma, Takeshi;
journal title Aerobiologia
volume Volume 23
issue Issue 4
date of issued 2007-12