creator Arif, Aditya F. ; Taniguchi, Shuto; Izawa, Takafumi; Kamikubo, Kazuki; Iwasaki, Hideharu; Ogi, Takasi;
journal title ACS Omega
volume Volume 3
issue Issue 4
date of issued 2018-04-11
creator Balgis, Ratna; Murata, Hiroyuki; Ogi, Takasi; Kobayashi, Makoto; Bao, Li;
journal title ACS Omega,
volume Volume 3
issue Issue 7
date of issued 2018-07-25
creator Hayashi, Akio; Nur Khoiru Wihadi, Muh; Ota, Hiromi; Xavier, López; Ichihashi, Katsuya; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title ACS Omega
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2018-02-27
creator Ohsaki, M.; Nakajima, T.;
journal title Journal of Constructional Steel Research
volume Volume 75
date of issued 2012-08
creator Ohsaki, M.; Nakajima, T.; Fujiwara, J.; Takeda, F.;
journal title Engineering Structures
volume Volume 33
issue Issue 12
date of issued 2011-12
creator Katagiri, Kiyofumi; Hayashi, Yuki; Yoshiyuki, Risa; Inumaru, Kei; Uchiyama, Tomoki; Nagata, Noriyuki; Uchimoto, Yoshiharu; Miyoshi, Akinobu; Maeda, Kazuhiko;
journal title Inorganic Chemistry
volume Volume 57
issue Issue 21
date of issued 2018-11-05
creator Yoshida, Hideto;
journal title THE MICROMERITICS
issue Issue 37
date of issued 1993-06-15
creator Yoshida, Hideto;
journal title THE MICROMERITICS
issue Issue 36
date of issued 1992-05-22
creator Wunnasri, Warunya ; Pailai, Jaruwat; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title Lecture Notes in Computer Science
volume Volume 10947
date of issued 2018-06-20
creator Pailai, Jaruwat ; Wunnasri, Warunya; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title Lecture Notes in Computer Science
volume Volume 10947
date of issued 2018-06-20
creator Wunnasri, Warunya; Pailai, Jaruwat; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title Lecture Notes in Computer Science
volume Volume 10331
date of issued 2017
creator Hirashima, Tsukasa; Shinohara, Tomoya; Yamada, Atsushi; Hayashi, Yusuke; Horiguchi, Tomoya;
journal title Lecture Notes in Computer Science
volume Volume 10331
date of issued 2017
creator Ikeda, Atsushi; Ashizawa, Kengo; Tsuchiya, Yuki; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta;
journal title RSC Advances
volume Volume 6
issue Issue 82
date of issued 2016-08-12
creator Tsuchiya, Yuki; Nakaya, Toshimi; Kakigi, Tomoyuki; Sugikawa, Kouta; Ikeda, Atsushi;
journal title RSC Advances
volume Volume 8
issue Issue 22
date of issued 2018-03-27
creator Shimokawa, Ryo; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Ikeda, Atsushi;
journal title Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
volume Volume 185
date of issued 2018-08
creator Antoku, Daiki; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Sugikawa, Kouta; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Ikeda, Atsushi;
journal title Chemistry - A European Journal
volume Volume 24
issue Issue 29
date of issued 2018-05-23
creator Horiguchi, Banri; Nakaya, Toshimi; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Mizuta, Tsutomu; Haino, Takeharu; Kawata, Naomi; Ikeda, Atsushi;
journal title European Journal of Organic Chemistry
volume Volume 2018
issue Issue 18
date of issued 2018-05-15
creator Ikeda, Atsushi; Mae, Tomoya; Sugikawa, Kouta; Komaguchi, Kenji; Konishi, Toshifumi; Hirao, Takehiro; Haino, Takeharu;
journal title ChemistrySelect
volume Volume 2
issue Issue 34
date of issued 2017-12-01
creator Notsu, Shota; Sugikawa, Kouta; Ikeda, Atsushi;
journal title ChemistrySelect
volume Volume 3
issue Issue 21
date of issued 2018-06-07
creator Ikeda, Atsushi; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio;
journal title ACS Medicinal Chemistry Letters
volume Volume 8
issue Issue 5
date of issued 2017-05-11