creator Toumoto, Takahito; Horiguchi, Tomoya; Hirashima, Tsukasa; Takeuchi, Akira;
journal title Transactions of Japanese Society for Information and Systems in Education
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 2007
creator Hirashima, Tsukasa;
journal title 教育システム情報学会研究報告
volume Volume 20
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Hirashima, Tsukasa; Nakamura, Yuichi; Uehara, Kuniaki; Toyoda, Jun'ichi;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J73-D2
issue Issue 3
date of issued 1990-03
creator Kashihara, Akihiro; Matsumura, Koichi; Hirashima, Tsukasa; Toyoda, Jun'ichi;
journal title IEICE Transactions on Information and Systems
volume Volume E77D
issue Issue 1
date of issued 1994-01-25
creator Ogo, Shuhei; Moroi, Sachie; Ueda, Tadaharu; Komaguchi, Kenji; Hayakawa, Shinjirou; Ide, Yusuke; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title Dalton Transactions
volume Volume 42
issue Issue 19
date of issued 2013
creator Ikeda, Atsushi; Funada, Rikushi; Sugikawa, Kouta;
journal title Organic and Biomolecular Chemistry
volume Volume 14
issue Issue 22
date of issued 2016-06-04
creator Ueda, Masafumi; Ashizawa, Kengo; Sugikawa, Kouta; Koumoto, Kazuya; Nagasaki, Takeshi; Ikeda, Atsushi;
journal title Organic and Biomolecular Chemistry
volume Volume 15
issue Issue 7
date of issued 2017-02-21
creator Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Ueda, Masafumi; Ikeda, Atsushi;
journal title Organic and Biomolecular Chemistry
volume Volume 15
issue Issue 8
date of issued 2017-02-28
creator Ikeda, Atsushi; Akiyama, Motofusa; Sugikawa, Kouta; Koumoto, Kazuya; Kagoshima, Yuta; Li, Jiawei; Suzuki, Toshio; Nagasaki, Takeshi;
journal title Organic and Biomolecular Chemistry
volume Volume 15
issue Issue 9
date of issued 2017-03-01
creator Ikeda, Atsushi; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
journal title Chemical Communications
volume Volume 53
issue Issue 20
date of issued 2017-03-07
creator Ikeda, Atsushi; Iizuka, Tatsuya; Maekubo, Naotake; Nobusawa, Kazuyuki; Sugikawa, Kouta; Koumoto, Kazuya; Suzuki, Toshio; Nagasaki, Takeshi; Akiyama, Motofusa;
journal title Chemistry - An Asian Journal
volume Volume 12
issue Issue 10
date of issued 2017-05-18
creator Ikeda, Atsushi; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio;
journal title ACS Medicinal Chemistry Letters
volume Volume 8
issue Issue 5
date of issued 2017-05-11
creator Notsu, Shota; Sugikawa, Kouta; Ikeda, Atsushi;
journal title ChemistrySelect
volume Volume 3
issue Issue 21
date of issued 2018-06-07
creator Ikeda, Atsushi; Mae, Tomoya; Sugikawa, Kouta; Komaguchi, Kenji; Konishi, Toshifumi; Hirao, Takehiro; Haino, Takeharu;
journal title ChemistrySelect
volume Volume 2
issue Issue 34
date of issued 2017-12-01
creator Horiguchi, Banri; Nakaya, Toshimi; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Mizuta, Tsutomu; Haino, Takeharu; Kawata, Naomi; Ikeda, Atsushi;
journal title European Journal of Organic Chemistry
volume Volume 2018
issue Issue 18
date of issued 2018-05-15
creator Antoku, Daiki; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Sugikawa, Kouta; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Ikeda, Atsushi;
journal title Chemistry - A European Journal
volume Volume 24
issue Issue 29
date of issued 2018-05-23
creator Shimokawa, Ryo; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Ikeda, Atsushi;
journal title Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
volume Volume 185
date of issued 2018-08
creator Tsuchiya, Yuki; Nakaya, Toshimi; Kakigi, Tomoyuki; Sugikawa, Kouta; Ikeda, Atsushi;
journal title RSC Advances
volume Volume 8
issue Issue 22
date of issued 2018-03-27
creator Ikeda, Atsushi; Ashizawa, Kengo; Tsuchiya, Yuki; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta;
journal title RSC Advances
volume Volume 6
issue Issue 82
date of issued 2016-08-12
creator Hirashima, Tsukasa; Shinohara, Tomoya; Yamada, Atsushi; Hayashi, Yusuke; Horiguchi, Tomoya;
journal title Lecture Notes in Computer Science
volume Volume 10331
date of issued 2017